wtorek, 12 listopada 2013

Nie będzie pieniędzy na ul. Jana Pawła II?

   W sierpniu br. Wojewoda Podlaski ogłosił nabór wniosków na rok 2014 w ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", czyli tzw. "schetynówek".
   W ogłoszeniu o naborze można było znaleźć informację, że na dotację związaną z realizacją ww. programu przeznaczone zostały dla województwa podlaskiego na 2014 r. wydatki budżetu państwa w kwocie 54,06 mln zł. Zgodnie z zasadami można było uzyskać dofinansowanie do robót budowlanych polegających na przebudowie, budowie lub remoncie drogi powiatowej lub gminnej, a także inne towarzyszące im prace w pasie drogowym takiej drogi, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego drogi.
    W okresie od 2 do 30 września br. wpłynęło 92 wnioski na dofinansowanie lokalnych inwestycji. 31 złożyły powiaty województwa podlaskiego, natomiast 61 gminy. Co ciekawe wśród tych wniosków znalazły się jedynie dwa z naszego powiatu. 
   Pierwszy z nich został złożony przez powiat zambrowski. Projekt pod nazwą "Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów ul. Papieża Jana Pawła II" dotyczy 770,00 metrów drogi. Zaplanowana przez powiat kwota dofinansowania miała wynieść 720.000 zł.
   Drugi projekt został złożony przez gminę Rutki. Projekt pod nazwą "Remont dróg gminnych o długości 2963mb tworzących jeden ciąg komunikacyjny pomiędzy miejscowościami Ożarki-Olszanka i Rutki-Kossaki miał otrzymać dofinansowanie w wysokości 608.898 zł.
  
Wstępne wyniki

   Niestety po opublikowaniu wstępnych wiadomości nie ma dobrych wiadomości dla mieszkańców powiatu zambrowskiego i gminy Rutki. Oba wnioski znalazły się "poniżej kreski". Jest oczywiście czas na odwołania, jednak nie ma większych szans na większe przetasowania.
   Wniosek gminy Rutki otrzymał 8,4 pkt. i znalazł się na pozycji 51 z 59 ocenianych wniosków złożonych przez pozostałe gminy województwa podlaskiego.
    Znacznie lepiej został oceniony wniosek powiatu zambrowskiego. Zdobył on 17,4 pkt i znalazł się na pozycji 11 spośród 21 ocenianych wniosków. Niestety na chwilę obecną decyzja jest odmowna.

Zmiany przed ogłoszeniem wstępnych wyników

   W dniu 29 października br. zmianie uległa uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój".
   Niestety zmianie uległ najważniejszy element - kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów. Zamiast pierwotnej wartości, czyli ponad 57 mln na nasze województwo przeznaczono zaledwie 14 mln. Jakie przyniosło to skutki, przedstawia poniższa tabela.
    W wyniku zmniejszenia funduszy 4-krotnie, powiat zambrowski nie uzyskał pozytywnej decyzji. Na nowych zasadach dofinansowanie otrzyma zaledwie 5 powiatów, w tym jeden częściowo. Gdyby nie zmieniono kwoty, dofinansowanie otrzymałyby wszystkie powiaty, które złożyły wnioski. Kwota przeznaczona pierwotnie na wsparcie projektów powiatowych wyniosłaby w pierwotnej wersji uchwały 28,53 mln zł. Jak widać powyżej, przy założeniu jednego wniosku na powiat, projekty zostały złożone na kwotę 27,40 mln zł.
  
  
  

2 komentarze: