środa, 4 grudnia 2013

Pomieszczenia Centrum Kultury na wyższym poziomie.

   Lekki mróz nie przeszkodził dziś w instalacji klimatyzacji na budynku Centrum Kultury w Zambrowie. Firma Klima-Med, która wygrała przetarg na wykonanie prac, rozpoczęła montaż jednostek zewnętrznych na dachu budynku.


   Przetarg ogłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie został rozstrzygnięty miesiąc temu. Najniższą kwotę - 97 416 zł zaoferowała firma Klima-Med Piotr Kucharski z Kupisk Starych. Przedmiotem przetargu było wykonanie instalacji systemu klimatyzacji na I piętrze budynku Centrum Kultury w Zambrowie wraz z dokumentacją projektową.

   W ramach zamówienia wyposażone zostaną w klimatyzację 4 pomieszczenia z 2 magazynami. Wykaz pomieszczeń przedstawia poniższy schemat.


   Lista pomieszczeń jest następująca:
- sala taneczna,
- sala konferencyjna,
- pracownia malarska + magazyn,
- pracownia tkacka + magazyn.
   Instalacja systemu klimatyzacji pozwoli na podniesienie warunków pracy w wyżej wymienionych pomieszczeniach, nawet w bardzo gorące i słoneczne letnie dni. Pracownie malarska i tkacka położone we wschodniej części budynku narażone były na przegrzanie do wczesnych godzin przedpołudniowych, natomiast sale taneczna i konferencyjna nagrzewały się w godzinach popołudniowych. Do tej pory stosowane wiatraki będą już niepotrzebne.
   Warto też przypomnieć, że w budynku od początku jego powstania funkcjonuje klimatyzacja sali kinowej i kawiarni.
   Proces instalacji systemu klimatyzacji rozpoczął się dzisiaj. W celu zamontowania jednostek zewnętrznych na dachu budynku Centrum Kultury wykorzystano podnośnik koszowy. Waga tych elementów wynosi od 34 do 48 kg.


   Jednostki te zostaną umieszczone na dachu budynku. Dzięki temu bryła nie zostanie oszpecona wiszącymi na ścianach klimatyzatorami.
   Proces wstawiania jednostek zewnętrznych przebiegał sprawnie. Dzięki podnośnikowi jedna sztuka trafiła na dach w ciągu niecałych 5 minut. Ustawianie klimatyzatora na podnośniku oraz wstawianie na dach można zobaczyć na poniższych dwóch filmach.   W kolejnych dniach prowadzone będą prace wewnątrz budynku, które będą miały na celu montaż jednostek wewnętrznych oraz nawiewników. W sumie zostanie zainstalowanych 8 jednostek wewnętrznych oraz 28 nawiewników, które równomiernie rozprowadzą schłodzone powietrze w poszczególnych pomieszczeniach.
   Montaż sytemu klimatyzacji możliwy był dzięki środkom przeznaczonym na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2014 planuje się przeznaczyć 2 450 000,00 zł na działanie tej instytucji kultury.