niedziela, 30 grudnia 2012

Strategia miasta czy ...?

   Koniec roku to czas na podsumowania i określanie własnych planów na przyszły rok. W życiu miasta wykonanie budżetu za roku ubiegły to podsumowanie, budżet na rok przyszły to plany. Są jednak dokumenty, które swoimi zapisami determinują przyszłość mieszkańców znacznie bardziej niż roczny budżet. Takim dokumentem jest Strategia Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2012 - 2022. 
   Mimo, że jest to bardzo ważny dokument nie jest łatwo go znaleźć na oficjalnej stronie miasta. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii została uchwalona w dniu 30 października br., czyli ok. dwóch miesięcy temu. 
   Strategii można szukać na wiele sposobów... 
1. W zakładce "O mieście", "Strategie, programy"... niestety brak.
2. Na BIP-ie w zakładce "Dokumenty", kategoria "Strategia rozwoju" ... niestety brak.
3. Poprzez wyszukiwanie na stronie głównej www.zambrow.pl ... niestety brak.
4. Na googlu wpisując hasło "Strategia rozwoju miasta Zambrowa na lata 2012-2022"... nic - dokumentu brak, a może nie istnieje? Chyba jednak istnieje, bo wyniki wskazują, że dokument był przygotowywany...
5. Poprzez wyszukiwanie na stronie BIP ... blisko, udało się znaleźć projekt uchwały przyjmującej strategię.
  Ostatecznie dokument udało się znaleźć dopiero pod wcześniej wspomnianą uchwałą (numeru nie podaję bo nie sposób go skopiować ze strony BIP - zablokowano taką możliwość) ... dla wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z tym dokumentem podaję bezpośredni link:


   Biorąc pod uwagę powyższe poszukiwania, które ostatecznie zakończyły się sukcesem zacząłem się zastanawiać, czemu dokument takiej rangi jest skrywany przed mieszkańcami naszego miasta i inwestorami?
   Odpowiedź udało mi się znaleźć bardzo szybko... wystarczy przerzucić parę stron i od razu rzucają się w oczy kolejne błędy. Nie mam zamiaru pastwić się nad autorami tego dokumentu - przytoczę jedynie 3 z nich.


str. 17.


   Błędna wartość ludności woj. podlaskiego powinna zwrócić uwagę każdego kto przeczytał chociaż raz ten dokument. Podano, że w województwie mieszka ok. 44 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę źródło będzie to najprawdopodobniej wartość 1 180 860 osób.


str. 42.


 Dla porównania podam jedynie link do danych z Banku Danych Lokalnych.     Zastanawia jeszcze jedna sprawa. Czemu dane statystyczne są z tak "starego" okresu i czemu nie skorzystano z nowszej danych statystycznych?


str. 94.


   Na koniec chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Nie jest moim celem znęcanie się nad pracownikami Urzędu Miasta, którzy najprawdopodobniej ostatecznie przygotowywali ten dokument. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że nad "Strategią..." pracowało ok. 100 osób i błąd który znajduje się powyżej nie jest widoczny tylko na stronie 94, ale także na stronie 2 w spisie treści! Nasuwają się pytania... Czyżby nikt nie przeczytał go w całości? Czy w dniu sesji nikt z władz miasta nie zajrzał do niego, czy radni widzieli dokument nad którym głosowali? Czy nikogo nie raziło, że w całym dokumencie jest brak setek "odstępów" co sprawia, że sama "Strategia..." jest po prostu nieczytelna? Kto zapomniał o dodaniu załączników (pkt. 5 Wnioski z badań ankietowych mieszkańców Zambrowa, kończą się zdaniem "Cały raport z niniejszych badań ankietowych stanowi załącznik do Strategii.").
   Jeśli dokument ten ma świadczyć o naszym mieście to w mojej opinii jest bardzo źle, a osoby które tak licznie zostały wymienione na stronach od 5 do 8 "Strategii" powinny się po prostu wstydzić... przed całym miastem.


poniedziałek, 26 listopada 2012

Skoro jest tak dobrze, to czemu jest źle?

   21 listopada br. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła wyniki „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012”. Raport został wykonany na zlecenie PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
   Nazwa raportu wskazuje na wąski zakres opracowania. Jednak to tylko pozory. Raport ten obejmuje swoim badaniem nie tylko województwa, ale lokalne społeczności - mikroregiony (gminy i powiaty). Raport ten jest wyjątkowym i miarodajnym źródłem informacji o potencjale i możliwościach regionów Polski oraz niezwykle ważnym narzędziem w kształtowaniu rozwoju regionalnego. 
   Dlaczego jest on tak ważny? Otóż zawiera zestawienie atrakcyjności potencjalnej i rzeczywistej poszczególnych gmin i powiatów... w tym także Miasta Zambrów i z pewnością będzie źródłem informacji dla przyszłych inwestorów. Jak wypada nasze miasto?
   Zanim odpowiem na to pytanie warto sprawdzić jak oceniono nasze województwo. Opracowujący raport zwracają uwagę na następujące atuty województwa podlaskiego:
- duży areał użytków zielonych stwarza warunki do hodowli bydła, głównie mlecznego,
- ze względu na dobre warunki dla hodowli zwierząt możliwości budowania lokalnych biogazowni i produkcji energii odnawialnych,
- niskim kosztom pracy towarzyszy relatywnie wysoka wydajność pracy,
- stosunkowo też wysoka innowacyjność w porównaniu do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego.
   Autorzy zwracają też uwagę na wsparcie instytucjonalne inwestora i przedsiębiorcy znajdujące się w naszym regionie, czyli:
- Klaster Otoczenia Instytucji Biznesu,
- Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku,
- Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach.
   Podsumowując, nasze województwo na tle pozostałych wypada słabo. Oceny są następujące:
Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna (PAI 1): E
Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna (PAI 2): E
Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna (RAI): F
Należy dodać, skala ocen to A-F, A najlepsza i F najgorsza.
   Zainteresowani mogą zapoznać się z Prezentacja - Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski   zamieszczonym na stronie PAIZ. 
   Na koniec zapraszam się do zapoznania ze szczegółowymi ocenami poszczególnych gmin województwa podlaskiego. Dla porównania zamieściłem też położone najbliżej Zambrowa miejscowości województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Gminy PAI1_GN PAI1_GN PAI1_C PAI1_G PAI1_I PAI1_M
1 Białystok (1) 0,290 A A A A A
2 Wysokie Mazowieckie (1) 0,254 A A A A A
3 Brańsk (1) 0,243 A A A B A
4 Hajnówka (1) 0,238 A A A B A
5 Łomża (1) 0,235 A A A A A
6 Sejny (1) 0,230 A A A A B
7 Bielsk Podlaski (1) 0,230 A A B B A
8 Siemiatycze (1) 0,228 A A B B A
9 Suwałki (1) 0,228 A A B B A
10 Zambrów (1) 0,219 B B A C A
11 Supraśl (3) 0,214 B B B C B
12 Wasilków (3) 0,213 B B B A B
13 Łapy (3) 0,213 B B B C B
14 Grajewo (1) 0,212 B B B D B
15 Augustów (1) 0,212 B B B B B
16 Choroszcz (3) 0,209 B B B A C
17 Juchnowiec Kościelny (2) 0,205 B B C B B
Woj. mazowieckie
Ostrołęka (1) 0,277 A A A A A
Radzymin (3) 0,245 A A A A A
Ostrów Mazowiecka (1) 0,244 A A A A A
Wyszków (3) 0,237 A A A A A
Sokołów Podlaski (1) 0,228 A A B C A
Woj. warmińsko-mazurskie
Szczytno (1) 0,276 A A A C A
Ełk (1) 0,263 A A A B A
Giżycko (1) 0,263 A A A A A
Legenda:
Wskaźniki potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej (PAI) oceniają walory lokalizacyjne regionów. W wersji uproszczonej są obliczane dla jednostek różnych szczebli podziału statystycznego (gminy, powiaty, podregiony, województwa). Są to wskaźniki PAI1 odnoszące się do całości gospodarki regionalnej/narodowej (PAI1_GN) oraz do wybranych sekcji: C - przemysłu przetwórczego, G - handlu i napraw, I - turystyki i gastronomii, M - działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.
   Tabela skłania do zadania wielu pytań do władz naszego miasta. W mojej opinii zastanawiające są szczególnie oceny dwóch naszych najbliższych sąsiadów: Ostrowi Mazowieckiej i Wysokiego Mazowieckiego, którzy zostali ocenieni na poziomie A we wszystkich kategoriach. Swoją drogą z chęcią usłyszałbym komentarz naszych włodarzy do ww. danych. 
    Ciekawostką jest też, że prasa lokalna w innych miastach zauważyła "Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012". Piszą o nim w Białymstoku, Ełku, Łomży... w Zambrowie cisza...

Link do raportu dotyczącego województwa podlaskiego. Polecam.
środa, 19 września 2012

Obwodnica od kuchni (4).   Po dłuższej przerwie wybrałem się ponownie na obwodnicę Zambrowa. Przyznaję, że widzę dużo zmian – oczywiście na lepsze. Na obwodnicy zapanował porządek i pustka. Co prawda na swojej drodze natknąłem się na parę nieskończonych elementów, ale to wyjątki.
   Przejazd obwodnicą będzie krótki, ale wydaje mi się że wybrałem jeden z najciekawszych odcinków na nowo powstałej trasie. Tym razem postanowiłem objechać węzeł Zambrów Zachód wcześniej nazywany po prostu węzeł Zambrów. W odróżnieniu od węzła Zambrów Wschód (wcześniej węzeł Wiśniewo), który ma kształt „trąbki”, węzeł Zambrów Zachód ma kształt „koniczyny”. Poniżej przedstawiam trasę mojej wycieczki, którą zgrałem przy pomocy nawigacji. Wycieczkę rozpoczynamy i kończymy na rondzie przy ulicy Ostrowskiej w Zambrowie, tzw. rondzie południowym.


Mapa nr 1.


   Dla osób używających Google Earth polecam plik o rozszerzeniu kmz. Można go znaleźć pod następującym linkiem: plik kmz (plik wrzucony na 30 dni, po tym czasie będzie niedostępny). Polecam po pobraniu obejrzeć sobie "profil wysokości względnej".

  Widok na rondo w kierunku północnym.

Zdjęcie nr 1.

    Pierwsza tablica, tuż za rondem.
Zdjęcie nr 2.

Ładnie wyprofilowane skarpy, a ziemia wygrabiona prawie jak u babci w ogródku.

Zdjęcie nr 3.

Kilkaset metrów dalej...
Zdjęcie nr 4.

Zbliżamy się do obwodnicy.
Zdjęcie nr 5.


Zdjęcie nr 6.

 Dwa zbiorniki. Pierwszy przed rzeką Prądnik (Prątnik), drugi tuż za nią.
Zdjęcie nr 7.

Zdjęcie nr 8.

Obwodnica - początek drogi ekspresowej - ale my tam nie zjeżdżamy.
Zdjęcie nr 9.

 Wjazd na trasę dla jadących od strony Warszawy.
Zdjęcie nr 10.

Tam właśnie jedziemy...
Zdjęcie nr 11.

Zjeżdżamy w kierunku Warszawy.
Zdjęcie nr 12.

Zdjęcie nr 13.

Pierwszy listek koniczynki...
Zdjęcie nr 14.

 W tle obwodnica i zjazd od strony Białegostoku w kierunku Łomży.
Zdjęcie nr 15.
 Ograniczenie prędkości?
Zdjęcie nr 16.

   Poniższe zdjęcie zasługuje na dłuższy komentarz. Warto zastanowić się czy na prawej tablicy gdzie wskazano drogę krajową nr 63 nie powinno się również wskazać drogi krajowej nr 66 do Bielska Podlaskiego. Chociaż zaczyna się ona przy rondzie Mazowieckiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii (skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego, Mazowieckiej i Milenijnej) to pominięcie jej na obwodnicy może stworzyć problemy osobom które nie wiedzą, że w tym miejscu należy wybrać Siedlce.
Zdjęcie nr 17.

Jedziemy w kierunku Siedlec i Zambrowa.
Zdjęcie nr 18.

Wspomniane wcześniej niespodzianki.
Zdjęcie nr 19.

Zdjęcie nr 20.

Zdjęcie nr 21.

Zdjęcie nr 22.
 Teraz będziemy przejeżdżać nad obwodnicą.
Zdjęcie nr 23.

Ładny widok. Polecam policzyć liczbę widocznych pasów.
Zdjęcie nr 24.

Kolejna niespodzianka tym razem na tablicy. Okazuje się, że ktoś jednak wie o istnieniu Bielska Podlaskiego, niestety zapomniał o drodze krajowej nr 66. A może tak właśnie powinno być? Czy może jednak powinno zostać podane 66 Bielsk Podlaski i oddzielony poziomą linią?

Zdjęcie nr 25.

Ponownie zjeżdżamy na obwodnicę.
Zdjęcie nr 26.

Zdjęcie nr 27.

Zdjęcie nr 28.

Zdjęcie nr 28.

Zdjęcie nr 30.

Krótko i na temat...
Zdjęcie nr 31.

Został się jeden woreczek...
Zdjęcie nr 32.

Zdjęcie nr 33.

Kolejne braki... widać jednak, że za osłoną były prowadzone jakieś prace.
Zdjęcie nr 34.

Zdjęcie nr 35.

W kierunku Warszawy...
Zdjęcie nr 36.

Zdjęcie nr 37.


Na obwodnicy mimo dość późnej pory jeszcze praca wre. Widziałem przynajmniej dwie brygady.

Zdjęcie nr 38.

Po obu stronach ekrany.
Zdjęcie nr 39.

W oddali widać tymczasowy zjazd na starą drogę krajową.
Zdjęcie nr 40.

Zdjęcie nr 41.

Zdjęcie nr 42.

Tu zostało jeszcze trochę pracy.
Zdjęcie nr 43.

Wracamy.
Zdjęcie nr 44.

Ponownie brak Bielska Podlaskiego i drogi krajowej 66.
Zdjęcie nr 44.

Zdjęcie nr 45.

Jakość słaba, ale zamieszczam ze względu na tablice informacyjne.
Zdjęcie nr 46.

Co ciekawe na rondzie południowym jest już zjazd na Siedlce i Bielsk Podlaski.
Zdjęcie nr 47.

Do poniższego zdjęcia nasuwa się pytanie... kiedy tam przejedziemy samochodem i gdzie dotrzemy?
Zdjęcie nr 48.