poniedziałek, 30 kwietnia 2012

Niewykorzystane szanse czy mazowieckie wykluczenie?

   Zbliża się czas podsumowań. Środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego prawie w całości zostały już rozdane. 
   W ostatnich tygodniach pojawiły się trzy informacje dotyczące przyznania środków na kolejne projekty.
   Ostatnia decyzja Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczyła przyznania dotacji na odnawialne źródła energii. Lista Beneficjentów jest następująca:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży - dotacja ok. 4 mln zł 
Szpital w Sejnach - dotacja 1,5 mln zł 
Gmina Wysokie Mazowieckie - dotacja 577,7 tys. zł 

Przedsiębiorstwo Adler Biogaz - Biogazownia rolnicza w Rybołowy
El-Pro - elektrownia wiatrowa w miejscowości Okragłe, w gminie Jeleniewo. 
Wartość obu projektów to 29,3 mln zł. Łączne dofinansowanie wynosi 11,8 mln zł.

    Kolejna dwie decyzje Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczyły przyznania środków na projekty drogowe:
1. Przebudowa ulic w centrum Suwałk - dofinansowanie 43,8 mln zł.
2. Przebudowa ulicy K. Ciołkowskiego w Białymstoku - dofinansowanie 43,8 mln zł.
3. Przebudowa ulicy Szosa do Mężenina i ulicy Sikorskiego - dofinansowanie 17 mln zł
    Warto zapoznać się z uzasadnieniem do jednej z decyzji, a brzmi ona następująco:
Obie inwestycje usprawnią ruch drogowy, a także pozwolą na wyprowadzenie go poza centra miast.
   W świetle mojego wpisu "Nadchodzą zmiany..." trzeba zastanowić się jak bardzo takie środki przydałyby się w naszym mieście. W związku z tym, że we wszystkich ostatnich decyzjach Zarządu Województwa Podlaskiego nie znalazłem podmiotów z naszego powiatu, korzystając ze strony Podlaskie dotacje postanowiłem przygotować zestawienie pozyskanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.


Lp. Nazwa powiatu Liczba projektów  Wartość dofinansowania [zł]  Wartość dof. na osobę [zł] % średniej wartości dof. na osobę
1 augustowski  52 66 381 514,76 1 127,65 86%
2 białostocki  141 211 332 039,09 1 524,45 116%
3 bielski  43 63 397 221,40 1 073,35 82%
4 grajewski  22 30 697 329,92 619,85 47%
5 hajnowski  44 75 300 937,15 1 606,73 123%
6 kolneński  15 19 420 018,05 493,95 38%
7 łomżyński  23 63 840 082,31 1 252,13 96%
8 m. Białystok  288 536 068 602,31 1 822,48 139%
9 m. Łomża  48 137 845 294,49 2 186,77 167%
10 m. Suwałki  55 196 014 594,31 2 829,27 216%
11 moniecki  19 43 682 656,17 1 026,19 78%
12 sejneński  8 13 543 598,50 640,63 49%
13 siemiatycki  27 61 848 889,90 1 295,64 99%
14 sokólski  51 112 015 669,41 1 574,27 120%
15 suwalski  23 56 562 742,73 1 611,57 123%
16 wysokomazowiecki  48 59 503 606,43 1 000,45 76%
17 zambrowski  18 26 362 679,10 591,6 45%
Średnia 104 342 204,47 1 310,41

   Powyższa statystyka nie napawa optymizmem, gdyż najprawdopodobniej nie ulegnie dużym zmianom. Nie oceniam tu naszych samorządów ponieważ, kształt tego zestawienia może być efektem wielu czynników: 
- podejmowania decyzji politycznych przy rozdysponowywaniu środków,
- braku umiejętności samorządów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
- braku środków w budżetach samorządów jako wkładu własnego do poszczególnych projektów,
- braku woli w pozyskiwaniu środków przez samorządy,
- braku odpowiednich projektów do realizacji.
   Czy jednak czyniąc przygotowania do następnego okresu programowania nie należy zrobić tego lepiej, czyli na poziomie średniej wojewódzkiej?
   Na uwagę zwraca jeszcze jeden fakt. Trzy najniżej usytuowane w zestawieniu powiaty to historycznie należące do Mazowsza wschodniego. Co prawda powiat łomżyński i powiat Miasto Łomża zdają się przeczyć jakiejś zasadzie w tym zakresie, ale chyba jednak "coś jest na rzeczy".
   Zdaje się, że jednak zasadę tą potwierdza wydarzenie ważne na Podlasiu - konkurs na Podlaską Markę Roku, ale o tym może w kolejnym wpisie...

Linki z których korzystałem:
Dotacje na odnawialne źródła energii przyznane
Kolejne miliony na podlaskie drogi
RPOWP wesprze kolejną inwestycję drogową

czwartek, 26 kwietnia 2012

Zambrowski rynek w fotografii (1)

   W książkach o Zambrowie można znaleźć wiele zdjęć miasta z różnych okresów. Na szczególną uwagę zasługuje publikacja "Garnizon Zambrów" autorstwa Jarosława Strenkowskiego (Regionalna Izba Historyczna, Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie), która zawiera wiele ciekawych fotografii. Obraz miasta z okresu międzywojennego znacznie zatarł się w wyniku zniszczeń wojennych oraz powojennej odbudowy, ale na szczęście pozostał na starych zdjęciach. 
   Wymieniona wyżej publikacja jest wystarczającym źródłem informacji dla osób posiadających ją w swoich zbiorach. W niniejszym wpisie wykorzystam zdjęcia, które udało mi się znaleźć w zasobach internetowych. Swoją uwagę skupiłem na głównym rynku miasta, obecnym Placu Sikorskiego.
Obecny kształt placu Sikorskiego - źródło: Geoportal.gov.pl
   Poniżej przedstawiam znany już z wcześniejszych wpisów plan, na którym dobrze widać układ urbanistyczny Zambrowa.


Układ urbanistyczny Zambrowa z roku 1895.

   Plac ograniczają cztery pierzeje, czyli ciągi frontowych elewacji budynków ustawionych w szeregu po jednej stronie placu. Dwie z pierzei rynku w okresie powojennym uległy całkowitej zmianie. Dotyczy to pierzei zachodniej o której pisałem m.in. we poście "Historie zaklęte w mapach - ulica Bożnica" oraz pierzei północnej. Obie pierzeje zmieniły swoje oblicze ze względu na nową zabudowę z lat pięćdziesiątych.
   W internecie udało mi się znaleźć 12 starych fotografii Zambrowa, część z nich przedstawię w tym wpisie. Przeglądając je zacząłem zastanawiać się, które pierzeje zostały uwiecznione na fotografiach. Nie wszystko mi się zgadzało, postanowiłem więc znaleźć elementy niezmienione od czasu zrobienia zdjęć.

Kolorem zielonym oznaczono przebieg głównego ciągu komunikacyjnego.
Nazwami oznaczono poszczególne pierzeje.
  Elementem, który okazał się niezmieniony jest przebieg głównego ciągu komunikacyjnego z Warszawy w kierunku Białegostoku. Rozpoczynał on swój bieg  na środku pierzei południowej, gdzie kończyła swój bieg ulica Ostrowska. Przebieg traktu przez rynek kończył w północno-wschodnim narożniku placu u zbiegu pierzei północnej i wschodniej rynku, gdzie swój bieg rozpoczynała ulica Białostocka.
   Na postawie tej wiedzy udało mi się umiejscowić jedno ze zdjęć. Widać na nim dwie pierzeje północną i wschodnią oraz przebiegający w kierunku narożnika placu trakt komunikacyjny.


   Poniżej przedstawiam schemat ujęcia dla poniższego zdjęcia. Kolorem niebieskim przedstawiłem granice rynku, kolorem białym wyznaczyłem orientacyjnie środek rynku na którym wg albumu "Garnizon Zambrów" stał pomnik. Kolor czerwony przedstawia obszar widoczny na powyższym zdjęciu.   Na zdjęciu widać kolejne charakterystyczne elementy. Są to:
- pomnik - widoczny w lewej części zdjęcia,
- kamienice w centrum zdjęcia,
- kramy - widoczne między pomnikiem a ww. kamienicami.
   Okazuje się więc, że pomnik w okresie międzywojennym umiejscowiony był w innym miejscu rynku. Z tego powodu lokalizacja archiwalnych zdjęć może nastręczać wiele problemów, wszystkim którzy o tym nie wiedzą.

Czerwony punkt przedstawia historyczną lokalizację pomnika. Zielony punkt przedstawia aktualną lokalizację pomnika.    Na bazie powyższych elementów można pokusić się o próbę lokalizacji kolejnych zdjęć.


   Na powyższym zdjęciu widać w głębi kramy a na pierwszym planie widoczny jest pomnik. Przyglądając się dokładnie można dostrzec, że jest on zwrócony w kierunku fotografującego. Jest to bardzo ważna informacja, która pozwoli zorientować kolejne zdjęcia. Poniżej schemat do powyższego zdjęcia.


   Kolejne zdjęcie można zlokalizować dość łatwo. Znajdują się na nim dwa widziane wcześniej elementy. Charakterystyczne samotne dwie kamienice oraz kramy w lewej części zdjęcia. Na wprost widać ulicę Białostocką. W tym ujęciu dobrze widać niewielką dobudówkę do wspominanych kamienic.

   Schemat lokalizacji przedstawia się następująco:


   Ostatnim omawianym zdjęciem będzie fotografia przedstawiająca pomnik W tle widać pierzeje jednak trudno jest ją rozpoznać. Jak wspomniałem wyżej w określeniu lokalizacji pomocny będzie orzeł na pomniku. 


   Wcześniej udało się ustalić, iż był on zwrócony w kierunku południowym a dokładnie w kierunku ulicy Ostrowskiej. Poniżej schemat lokalizacji.

Strzałką oznaczono kierunek w który zwrócony był orzeł na pomniku.

   W związku z powyższym na zdjęciu widać część pierzei wschodniej placu oraz najprawdopodobniej istniejącą do czasów współczesnych kamienicę na rogu obecnej ulicy Kościuszki i ulicy Wodnej.
   Zapraszam do lektury bloga. Wkrótce druga część, w której przedstawię kolejne zdjęcia obecnego Placu Sikorskiego.niedziela, 22 kwietnia 2012

Zambrów na starych mapach.


   W przepastnych zasobach internetu można znaleźć stare mapy. W niniejszym wpisie przedstawię 23 stare mapy, których elektroniczne wersje znalazłem na stronie internetowej www.raremaps.com 
   Starałem się wybierać mapy na których można było znaleźć Zambrów. Przedstawiłem poniżej jedynie fragmenty map, ale jednocześnie zamieściłem linki do stron ze szczegółowym opisem mapy oraz jej pełnowymiarową wersją. Sam ograniczyłem się do podania jedynie autora mapy, jej tytułu oraz miejsca i roku powstania. Część z map opatrzyłem swoim komentarzem, gdy jakiś element mapy zwrócił moją szczególną uwagę.


1. Gerhard Mercator: Polonia et Silesia, Amsterdam / 1585 (1610)
http://www.raremaps.com/gallery/detail/23532/Polonia_et_Silesia/Mercator.html

   Najstarsza mapa w zasobach portalu www.raremaps.com na której można znaleźć Zembrow. Znajduje się on w ramach Mazowsza (Mazovia).

2. Matthaus Merian: Polonia Regnum et Silesia Ducatus, Frankfurt / 1638 ca
https://www.raremaps.com/gallery/detail/29082/Polonia_Regnum_et_Silesia_Ducatus/Merian.html\

   Na poniższej mapie warto zwrócić, że obok Mazowsza (Mazovia), zielonymi granicami zostało przedstawione Podlasie (Pod Lachia). Mapa ta w sposób obrazowy pokazuje jedną z dwóch najbardziej prawdopodobnych genez powstania nazwy Podlasie. Poniżej zamieszczam cytat z Wikipedii:
Druga równie prawdopodobna wersja to taka, że Podlasie wzięło swą nazwę od Lachów, czyli Polaków zamieszkujących te tereny. Twierdził tak m.in. znakomity znawca etnografii Podlasia i etymologii – Zygmunt Gloger, który uważał, że nazwa Podlasie nie powstała od lasów, jak nazwa Polesie, ale od Lachów (nazwa plemienia), przy granicy, których ciągnęło się Podlasie. Było to zatem pod-lasze (...)[3] W tym przekonaniu popierał Glogera, także inny znany ówczesny regionalista Józef Mikulski, który pisał: Mazurzy zwartą ławą osiedli ziemie od środkowej Wisły do Liwca. Za Liwcem natomiast przemieszali się z ludnością ruską, która z czasem, naturalnym biegiem rzeczy uległa ich kulturze, przyjmując kulturę polską jako swoją. Jednak kraj leżący za Liwcem długi czas zwano Podlasze tj. kraj <<pod Lachami>>, co z czasem z mazurska przerobiono na Podlasie[4].3. Nicholas Sanson: La Prusse Duche divisee en Royale et Ducale La Royale . . . 1703, Paris / 1659
https://www.raremaps.com/gallery/detail/25208/La_Prusse_Duche_divisee_en_Royale_et_Ducale_La_Royale_1703/Sanson.html
4. Nicholas Sanson: Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire Yc Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1703, Paris / 1703 https://www.raremaps.com/gallery/detail/25154/Estats_De_La_Couronne_De_Pologne_ou_sont_les_Royaume_de_Pologne_Duches_et/Sanson.html


   Na poniższej mapie Mazowsze i Podlasie.
 

5. John Senex: Poland and other the Countries belonging to the Crowne According to the Newest Observation 1719, London / 1719
https://www.raremaps.com/gallery/detail/25155/Poland_and_other_the_Countries_belonging_to_the_Crowne_According_to_the/Senex.html
6. John Senex: Poland and other the Countries belonging to the Crowne According to the Newest Observation 1719, London / 1719 https://www.raremaps.com/gallery/detail/27783/Poland_and_other_the_Countries_belonging_to_the_Crowne_According_to_the/Senex.html
7. Matthaus Seutter: Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae . . ., Augsburg / 1730
https://www.raremaps.com/gallery/detail/27023/Poloniae_Regnum_ut_et_Magni_Ducatus_Lithuaniae/Seutter.html
8. Jean Baptiste Nolin: Le Royaume de Pologne Comprenant les Etats de Polo gnes et de Lithuanie, Divisez en Provinces; et Subdivisez en Palatinats, Selon les Memoires de Starovolfe, de Hartknoch, et de plusiers Autres . . . 1742, Paris / 1742

https://www.raremaps.com/gallery/detail/27926/Le_Royaume_de_Pologne_Comprenant_les_Etats_de_Polo_gnes_et_de_Lithuanie/Nolin.html
9. Tobias Mayer / Homann Heirs: Mappa Geographica Regni Poloniae ex novissimis quotquot sunt mappis specialibus composita et al L.L. Stereographicae projectionis revocata a Tob. Mayero. . . . MDCCLVII, Nuremberg / 1757 https://www.raremaps.com/gallery/detail/30007/Mappa_Geographica_Regni_Poloniae_ex_novissimis_quotquot_sunt_mappis/Mayer-Homann%20Heirs.html

   Na poniższej mapie nie zamieszczono Zambrowa.
10. Friedrich Gottlieb Berger: Tabula Geographica Imperii Germanici per novissimas observationes emnedata jussuque Academ. Regiae et Eleg. Litt. Bor. descripta in qua simul Stationes . . . 1762, Berlin / 1762
https://www.raremaps.com/gallery/detail/11515/Tabula_Geographica_Imperii_Germanici_per_novissimas_observationes_emnedata/Berger.html11. Jean Janvier / Jean Lattre: L'Alemagne Divisee pars Cercles . . ., Paris / 1762
https://www.raremaps.com/gallery/detail/27185/LAlemagne_Divisee_pars_Cercles/Janvier-Lattre.html12. Johann Gottlieb Facius & Georg Sigismund Facius: Carte exacte d'une Partie de L'Empire de Russie et de la Pologne meridionale renfermant l'Ukraine, la Podolie, la Volhynie, la Russie, la petit Pologne, la Mazovie, et une Partie de la Lithuanie . . . 1769, Bonn / 1769 https://www.raremaps.com/gallery/detail/22234/Carte_exacte_dune_Partie_de_LEmpire_de_Russie_et_de_la_Pologne/Facius-Facius.html

   Ciekawa mapa na której można znaleźć "Zambrow" i na wschód od niego "Zembro" - błąd?13. Johann Wilhelm Jaeger / Johann Gottlieb Facius: Carte exacte d'une Partie de L'Empire de Russie et de la Pologne meridionale renfermant l'Ukraine . . . / Seconde Feuille du Theatre de la Guerre entre les Russes et les Turcs contenant la Bulgarie la Macedonie la Thracie la Natolie . . . Cypr, Bonn / 1770 https://www.raremaps.com/gallery/detail/24415/Carte_exacte_dune_Partie_de_LEmpire_de_Russie_et_de_la_Pologne/Jaeger-Facius.html14. C. Dilly & G. Robinson: Poland, Shewing the Claims of Russia, Prussia & Austria from the best Authorities, London / 1785 https://www.raremaps.com/gallery/detail/28231/Poland_Shewing_the_Claims_of_Russia_Prussia_and_Austria_from_the_best/Dilly-Robinson.html

   Kolejna mapa na której nie znajdziemy Zambrowa. Pełna wersja mapy pokazuje maksymalny zasięg terytorialny Polski przedrozbiorowej. Warto sprawdzić.15. William Faden: A New Map of the German Empire, and the Neighbouring States with the Principal Post Roads, Originally Published by the Royal Academy of Berlin . . . 1788, London / 1788
https://www.raremaps.com/gallery/detail/24138/A_New_Map_of_the_German_Empire_and_the_Neighbouring_States_with_the/Faden.html 16. Laurie & Whittle: A New Map Of The Kingdom of Poland with its Dismembered Provinces and the Kingdm. Of Prussia . . .1794, London / 1794
https://www.raremaps.com/gallery/detail/22664/A_New_Map_Of_The_Kingdom_of_Poland_with_its_Dismembered_Provinces_and_the/Laurie%20&%20Whittle.html


17. Gilles Robert De Vaugondy: Le Royaume De Pologne, divise selon les Partages faits en 1772, 1793 et 1795, etnre la Russie, la Prusse et l'Autriche . . . , Paris / 1796 ca
https://www.raremaps.com/gallery/detail/29524/Le_Royaume_De_Pologne_divise_selon_les_Partages_faits_en_1772_1793_et/De%20Vaugondy.html
   Polska rozdarta przez zaborców. Podane zostały daty i granice poszczególnych rozbiorów.18. Tranquillo Mollo: Polen nach den Letzten Friedenshlüssen . . ., Vienna / 1800 ca
https://www.raremaps.com/gallery/detail/29607/Polen_nach_den_Letzten_FriedenshlAssen/Mollo.html
   Na mapie przedstawione zostały najprawdopodobniej granice Księstwa Warszawskiego.19. John Pinkerton: Prussian Dominions, London / 1811
https://www.raremaps.com/gallery/detail/19850/Prussian_Dominions/Pinkerton.html
   Uwagę zwracają duże kompleksy leśne.20. John Thomson: Poland, Edinburgh / 1817
https://www.raremaps.com/gallery/detail/25379/Poland/Thomson.html
 


21. Philippe Marie Vandermaelen: Europe No. 14 Partie De L'Allemagne [Poland etc.], Brussels / 1825
https://www.raremaps.com/gallery/detail/19805/Europe_No_14_Partie_De_LAllemagne_Poland_etc/Vandermaelen.html


22. Jeremiah Greenleaf: Prussian States, New York / 1842
https://www.raremaps.com/gallery/detail/19140/Prussian_States/Greenleaf.html23. Joseph Hutchins Colton: Prussia And Saxony, New York / 1857
https://www.raremaps.com/gallery/detail/22487/Prussia_And_Saxony/Colton.html


    Kolejna mapa na której nie znajdziemy Zambrowa, ale nie ma tu też innych miasta, np. Łomży. Zamiast nich są inne mniejsze miasta, np. Rutki i Piątnica. Czy to efekt działań zaborcy, który dążył do umniejszania roli miast ważnych w historii Polski. Warto przypomnieć, że w wyniku carskiej reformy administracyjnej Zambrów utracił prawa miejskie w 1870 r.
   Zapraszam do lektury kolejnych wpisów. Wkrótce przedstawię mapy z XX wieku.

środa, 18 kwietnia 2012

Partnerstwo dla rozwoju miasta.

   W ostatnich dniach odwiedziłem stronę internetową www.twinning.org. Znalazłem tam interesującą mapkę - Interaktywną mapę polsko-niemieckich partnerstw samorządowych. W domyślnym ustawieniu w formie baloników widać nawiązane porozumienia pomiędzy samorządami różnych poziomów: gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Polska środkowa i wschodnia w porównaniu do innych części kraju wygląda pod względem ilości nawiązanych porozumień bardzo skromnie. 

Źródło: http://www.twinning.org/

    Podlaskie samorządy mają nawiązane następujące porozumienia z samorządami niemieckimi:  
Ciechanowiec - Rosbach Vor Der Höhe
Juchnowiec Kościelny - Weidenberg
Powiat Hajnowski - Amt Nordsee – Treene, Bezirksamt Lichtenberg Von Berlin
Powiat Łomżyński - Landkreis Dingolfing-Landau
Powiat Siemiatycki - Landkreis Oberhavel
Powiat Suwalski - Landkreis Müritz
Siemiatycze - Zehdenick
Siemiatycze (Gmina) - Gransee
Sokółka - Rochlitz
Suwałki - Waren/Müritz
Śniadowo - Marklkofen
Województwo Podlaskie/Podlachien - Brandenburgia/Brandenburg (R-Internationales)
   "Zebrane na mapie informacje stanowią ilustrację bardzo szerokiej współpracy polskich i niemieckich miast, gmin, powiatów i województw. Partnerstwa polsko-niemieckie to najliczniej reprezentowana grupa par bliźniaczych w kontaktach zagranicznych polskich samorządów - w 2009 roku było ich ponad 1000, a każdego roku nawiązywane są kolejne" (www.twinning.org). W ramach całego województwa podlaskiego mamy 12 porozumień co stanowi zaledwie 1% wszystkich zawartych.
Źródło: www.twinning.pl
    Szukając kolejnych informacji nt. partnerstw znalazłem ciekawe zestawienie w formie pliku pdf. Tabela zawiera liczbę nawiązanych partnerstw dla 37 krajów europejskich. Największą liczbę partnerstw posiadają Francja i Niemcy odpowiednio po 6776 i 6048. Ciekawostką jest, że Polska zajmuje trzecie miejsce z 3508 porozumieniami. Analizę szczegółową dla Polski przedstawiam poniżej, natomiast analizę pozostałej części tabeli pozostawiam czytelnikom.
   Polska ma największą liczbę zawartych porozumień z Niemcami w ilości 1021, co stanowi niemal 30% ogółu. Kolejnym krajem z którym mamy dużą liczbę zawartych porozumień jest Ukraina 449 (13%). Pozostałe państwa przedstawiłem w poniższej tabeli.Następne państwa to:
 
Państwo Liczba porozumień  Udział procentowy
Republika Czech 331 9,44%
Francja 278 7,92%
Słowenia 258 7,35%
Węgry 191 5,44%
Litwa 174 4,96%
Włochy 173 4,93%
Holandia 86 2,45%
Szwecja 84 2,39%
Wielka Brytania 62 1,77%
Austria 45 1,28%
Dania 43 1,23%
Łotwa 41 1,17%
Belgia 34 0,97%
Hiszpania 34 0,97%
Rumunia 31 0,88%
Finlandia 26 0,74%
Turcja 22 0,63%
Estonia 20 0,57%
Bułgaria 15 0,43%
Chorwacja 15 0,43%
Grecja 14 0,40%
Norwegia 12 0,34%
Serbia 11 0,31%
Portugalia 10 0,29%
Irlandia 8 0,23%
Szwajcaria 7 0,20%
Słowacja 6 0,17%
Luksemburg 3 0,09%
Republika Macedonii 2 0,06%
Bośnia 1 0,03%
Malta 1 0,03%
Albania 0 -
Cypr 0 -
Islandia 0 -
Czarnogóra 0 -

   Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie twinning.org: "Współpraca partnerska to spotkanie dwóch gmin w celu realizacji wspólnych interesów, i zacieśniania więzów przyjaźni. Współpraca partnerska jest niezwykle elastycznym instrumentem. Może być prowadzona przez małe miasteczka, powiaty, duże miasta..., obejmować zróżnicowaną tematykę i angażować różnorodnych partnerów z dwóch (lub więcej) miast (gmin). Dobra współpraca partnerska może przynieść wiele korzyści dla społeczności lokalnej i gminy. Spotkania ludzi z rożnych stron Europy dają możliwość wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany poglądów i doświadczeń. Współpraca może mobilizować do działania młodych ludzi i ich rówieśników z innych krajów. Istnieje wiele przykładów dobrych praktyk we współpracy partnerskiej, obejmujących różnorodną tematykę – kultura i sztuka, młodzież, obywatelstwo, zrównoważony rozwój, lokalne usługi publiczne, lokalny rozwój gospodarczy, integracja społeczna, solidarność...".
   Sprawdziłem ile porozumień mają miasta z naszego najbliższego sąsiedztwa. Zweryfikowałem informacje na podstawie Wikipedii i oficjalnych stron miejskich. Wyniki zamieszczam poniżej.
   Białystok ma 9 miast partnerskich:

   Suwałki mają podobnie jak Białystok 9 miast partnerskich:

   Łomża posiada 7 miast partnerskich:

   Wysokie Mazowieckie ma jedno miasto partnerskie:
    Siemiatycze mają 3 miasta partnerskie: Castrolibero - miejscowość gminna położona na południu Włoch, 
Zehdenick - to miasto w Niemczech, ok. 60 km na północ od Berlina, Postawy - miasto położone w obwodzie witebskim na Białorusi.
   Ostatnie analizowane przeze mnie miasto to Ostrów Mazowiecka. Miasto partnerskie to Brembate di Sopra z Włoch oraz Riazań z Federacji Rosyjskiej. Trzecim miastem będzie w przyszłości Zasław z Ukrainy z którym podpisano Protokół o zamiarach rozpoczęcia współpracy.
   W świetle powyższych informacji dziwi mnie, że zambrowskie samorządy pokazują tak skromne wyniki w zakresie ilości nawiązanych porozumień. Osobiście nie słyszałem o porozumieniach zawartych przez Powiat Zambrowski a na podstawie oficjalnych informacji ze strony Miasta Zambrów wiadomo, że posiada ono jedno porozumienie z miastem Visaginas z Litwy.
   Rola porozumień jest niedoceniana a może prowadzić przecież do wielu ciekawy projektów i wspólnych inicjatyw. Warto też zwrócić uwagę, że Unia Europejska przeznacza spore środki finansowe na inicjatywy współpracy między miastami. Szczegółowe terminy składania wniosków można znaleźć na następującej stronie: Funding opportunities 2012. Środki mogą być przeznaczane na wiele szczegółowych celów, m.in. spotkania mieszkańców miast partnerskich. 
   W mojej opinii samorządy powinny szukać możliwości współpracy, jednak mieszkańcy miasta sami mogą wspierać takie inicjatywy oddolnie. Znamy przecież wiele osób, które wyemigrowały. Mamy dużą Polonię w Stanach Zjednoczonych, ale także w Belgii i Niemczech. Być może są szanse, że mieszkańcy i emigranci zgłoszą swoje propozycje.
   Warto zastanowić czy w historii naszego miasta pojawiły się osoby, które w sposób nietypowy związały się z nim. Okres wojenny bogaty jest w tego typu związki. W tej chwili przychodzą mi na myśl włoscy żołnierze, którzy byli przetrzymywani w Zambrowie przez Niemców w czasie II wojny światowej. Być może część z nich pochodziła z jednego miasta, które mogłoby stać się miastem partnerskim. Podobny przykład to włoski żołnierz uratowany w czasie II  wojny światowej, którego potomkowie odwiedzali parę lat temu nasze okolice. Można też przecież zaprosić do współpracy partnerskiej miasta niemieckie - ze względu na II wojnę światową. Wzorem mogą tu być samorządy niemieckie i francuskie, które mimo trudnej, wspólnej historii posiadają największą liczbę zawartych porozumień.
   Ze swojej strony mógłbym zaproponować jedno miasto polskie. Mińsk Mazowiecki jest miastem w wielu aspektach podobnym do Zambrowa. Pod względem historycznym: uzyskało w podobnym okresie prawa miejskie, w pewnym okresie jego istnienia społeczność żydowska stanowiła tu dużą cześć mieszkańców a w okresie międzywojennym stacjonowało tu wojsko. Ponadto obywa się tam cyklicznie impreza dla posiadaczy zabytkowych motocykli - podobnie jak impreza Zambrowie organizowana przez Klub Miłośników Motocykli ,,ŻUBR”. Podobieństw z pewnością jest jeszcze więcej.
   Zapraszam wszystkich do dyskusji.