piątek, 25 października 2013

Relacja z nowej drogi rowerowej w Zambrowie.

   Dzisiaj zapraszam na relacje z nowej ścieżki rowerowej w Zambrowie. Została ona już wprowadzona na poniższą mapę infrastruktury rowerowej.
   


Naciśnij, aby zobaczyć mapę Ścieżki rowerowe w Zambrowie na większej mapie.

   Gruba niebieska linia to w rzeczywistości dwie ścieżki rowerowe, umieszczone pod obu stronach jezdni w kierunku Białegostoku. W związku z tym, że została wybudowana obwodnica Zambrowa i Wiśniewa, stało się możliwe wykorzystanie obu poboczy ulicy Białostockiej. Szeroka jezdnia, którą nie prowadzi już ruch tranzytowy, stała się miejscem, gdzie można było wyznaczyć ścieżkę rowerową.
   Droga rowerowa zaczyna się kilkadziesiąt metrów od Ronda Zesłańców Sybiru, czyli skrzyżowaniu ulic Białostockiej oraz Bema i Jana Pawła II. W chwili obecnej ścieżka rowerowa, nie łączy się z żadną inną infrastrukturą rowerową.

Zdjęcie nr 1. Początek ścieżki rowerowej za kilkadziesiąt metrów.
   Chcąc dostać się do ścieżki rowerowej, należy przejechać kawałek ulicy będąc normalnym uczestnikiem ruchu, gdyż odcinek pobocza tuż za rondem jest oznaczony znakiem poziomym P-21.

Zdjęcie nr 2. Wyłączona część jezdni.
   Oznacza to, że ta część jezdni jest wyłączona z ruchu i z możliwości zatrzymywania się tam. W chwili obecnej, jak widać na powyższym zdjęciu, powierzchnia pokryta jest dość dużą ilością piasku.

Zdjęcie nr 3. Wyjazd z terenu Kościoła pw. Ducha Świętego od strony ulicy Białostockiej.
   Jednak dalej, oznaczenie poziome jezdni jest dobrze widoczne. Jeszcze za wyjazdem z Kościoła pw. Ducha Świętego, rowerzysta jest zobowiązany do ruchu jezdnią, przeznaczoną dla wszystkich użytkowników drogi.

Zdjęcie nr 4. Początek drogi rowerowej.

   Niestety poza wymalowaniem znaku poziomego P-23 nie zdecydowano się na inne oznaczenie informujące, że rozpoczyna się droga rowerowa. Szkoda, że nie zamieszczono stosownych znaków pionowych, znaku C-13 - droga dla rowerów:oraz znaku uzupełniającego F-19 - wskazującego wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku - oczywiście dostosowany do warunków na ulicy Białostockiej.   Dalsza część drogi rowerowej jest prosta i płaska.

Zdjęcie nr 5. Droga rowerowa - po prawej zjazd na działkę.

   Moją uwagę zwróciły jeszcze dwie sprawy. Pierwsza z nich dobrze widoczna jest na powyższym zdjęciu, ale także na wielu następnych. Dotyczy ona zjazdów na posesje i drogi podporządkowanej.

Zdjęcie nr 6.

   Zgodnie z podręcznikiem "Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów" przygotowanym przez GDDKiA na zjazdach publicznych można wyznaczyć przejazd dla rowerzystów. Inna barwa stanowi ostrzeżenie dla kierowców samochodów osobowych, gdzie przekraczają trasę rowerową. Rowery nie zawsze jeżdżą wolno. W przypadku kolizji rowerzysty wyjeżdżającego z drogi podporządkowanej lub posesji pierwszeństwo ma właśnie rowerzysta na drodze rowerowej.
Zdjęcie nr 7. Zdjęcie z publikacji "Projektowanie zjazdów przez drogi rowerowe" GDDKiA.
   Mówi o tym Art. 27. Ust. 1. Prawa o ruchu drogowym: "Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe".
   Niestety, na naszej ścieżce rowerowej nie został wyznaczony przejazd rowerowy, znak poziomy P-11.


   Czy w takim razie rowerzysta nie ma pierwszeństwa?

   Dobrą praktyką stosowaną w innych miastach jest budowa ścieżek rowerowych w kolorze czerwonym. W "Wytycznych projektowania i budowy dróg rowerowych" dla Miasta Białystok w pkt. 8 jest wskazane, że "droga rowerowa poprowadzona wzdłuż innej drogi (wydzielony pas jezdni, bezpośrednie sąsiedztwo chodnika) oraz przejazd rowerowy musi mieć wyraźnie inny kolor".

Zdjęcie nr 8.
   Druga moja uwaga dotyczy linii oddzielającej pas dla rowerów od jezdni przeznaczonej dla samochodów. Trudno orzec obecnie, czy jest to linia przerywana, czy ciągła. Z pewnością powinna być to linia ciągła.

Zdjęcie nr 9.

   Z dwóch powyższych uwag dochodzimy następującego wniosku. Jeśli droga rowerowa nie jest wyznaczona kolorem oraz wydzielona ciągłą linią może dojść do wątpliwości, czy na taki pas rowerowy można wjechać samochodem.


Zdjęcie nr 10. Przykład łamania przepisów czy niejasności wynikających z oznaczeń.

   Jadąc pierwszy raz po tej ścieżce, miałem okazję zobaczyć, jak samochód osobowy wjechał na pas dla rowerów. Mam nadzieję, że kierujący sprawdził, co się dzieje przed nim. W przeciwnym wypadku trzeba mieć na uwadze, że przy zderzeniu z samochodem o takiej prędkości, rowerzysta ma wątpliwe szanse przeżycia - nawet jeśli będzie w kasku.

Zdjęcie nr 11.

   Pozostaje pytanie, czy w tym przypadku kierowca złamał przepisy? Czy oznaczenia poziome i pionowe są wykonane prawidłowo? Mam nadzieję, że Policja nie będzie nigdy miała okazji rozpatrywać takiego przypadku.

Zdjęcie nr 12. Zjazd na ul. Wiśniową.
Zdjęcie nr 13. Zjazd na działkę.

Zdjęcie nr 14. W oddali ogródki działkowe.

Zdjęcie nr 15. Ogródki działkowe.
   Dojeżdżamy do Pracowniczych Ogródków Działkowych im. Obrońców Zambrowa. Głównymi użytkownikami ścieżki rowerowej, będą z pewnością działkowicze.

Zdjęcie nr 16.
   W tej chwili także inni użytkownicy rowerów, mogą wykorzystywać powstałą trasę rowerową. Jadąc przez Grabówkę trasa będzie dość płaska, natomiast jadąc przez Gardlin trasa będzie bardziej wymagająca.

Zdjęcie nr 17.
   Zbliżamy się do końca drogi rowerowej a jednocześnie granic miasta.

Zdjęcie nr 18. Koniec oznaczeń poziomych.
    Ostatni znak poziomy na asfalcie umieszczony został obok słupka drogowego, ok. 582 km 400 metrów.

Zdjęcie nr 19.
   Wracamy do Zambrowa po drugiej stronie jezdni.

Zdjęcie nr 20. Wyprzedzają nas samochody ciężarowe.

   Co jakiś czas wyprzedzają nas samochody, czasami ciężarowe. Mimo wszystko, wydaje mi się, że jest całkiem bezpiecznie. Szerokość pasa rowerowego jest wystarczająca, aby nie czuć zbyt mocnego podmuchu.

Zdjęcie nr 21.

   Trasa rowerowa ma długość ok. 2 km i 100 m po jednej stronie - czyli przybyło w Zambrowie kolejnych 4 km ścieżek rowerowych.

Zdjęcie nr 22.

Zdjęcie nr 23.

Zdjęcie nr 24.

Zdjęcie nr 25.

   W oddali widać samochody ciężarowe pędzące wybudowaną obwodnicą.

Zdjęcie nr 26.

Zdjęcie nr 27.

Zdjęcie nr 28.

Zdjęcie nr 29.

Zdjęcie nr 30.

Zdjęcie nr 31.
   Koniec ścieżki rowerowej, tak jak w przypadku jej początku, będzie wymagał poniesienia dodatkowych kosztów. Przynajmniej na razie pozostaje korzystać z jezdni razem z samochodami lub łamanie przepisów i jazda chodnikiem.

Zdjęcie nr 32.

Zdjęcie nr 33.
    Jazda wyznaczonym pasem dla rowerów jest bardzo przyjemna. Trasa jest płaska i równa. Pozostaje mieć nadzieję, że zostaną uzupełnione braki w oznaczeniach poziomych oraz oznaczenia pionowe. Liczę też na to, że Gmina Zambrów dołoży starań i "pociągnie" drogę rowerową na swoim terenie.
   Na koniec polecam lekturę poniższych publikacji:

Rowerzyści a przepisy drogowe, czyli kto i kiedy ma pierwszeństwo
Wytyczne projektowania i budowy dróg rowerowych
Projektowanie zjazdów przez drogi dla rowerów.
  
  
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz