czwartek, 31 października 2013

Od dziś płacimy za przejazd obwodnicą.

   Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa od dnia dzisiejszego objęta jest opłatami za przejazd. Oczywiście płaci jedynie część użytkowników dróg, o czym pisaliśmy we wpisie "System viaTOLL na obwodnicy Zambrowa". W związku z tym, postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda nasza obwodnica w "Kalkulatorze opłaty elektronicznej" dostępnej pod adresem http://213.25.68.37/tc/?lang=pl
   Dzięki niemu możliwe jest obliczenie wysokości opłaty elektronicznej przy zadanych parametrach. Można wprowadzić punkty docelowe oraz charakterystykę pojazdu (dopuszczalną masę całkowitą pojazdu oraz klasę emisji). 
   Na poniższej ilustracji znajduje się moduł wprowadzania danych.


   Na dedykowanej mapie można też już zobaczyć umiejscowienie obwodnicy. Po wprowadzeniu danych możliwe jest uzyskanie informacji o miejscach obsługi klienta, a także o drogę alternatywną, która pozwala na ominięcie płatnych odcinków dróg.


   System umożliwia wydrukowanie wszystkich wyników uzyskiwanych na stronie internetowej, tak aby można było wziąć wydruki ze sobą w drogę.
   Na Obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa maksymalna opłata wg systemu wyniesie 4,15 zł. Zapłacą taką stawkę samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu co najmniej 12 t i klasie emisji od 0 do 2. Najniższą opłatę - 1,56 zł zapłacą pozostałe kategorie pojazdów pod warunkiem, że będą posiadały klasę emisji 5 lub 6. 
   Szczegółowa informacja o wysokości opłat zawiera poniższa tabela.


Tabela nr 1. Zestawienie opłat w zależności od DMC i klasy emisji. Opracowanie własne na podstawie danych z "Kalkulatora opłaty elektronicznej".
Legenda:


DMC – Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu
Łączna Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu – jeżeli pojazd nie ciągnie przyczepy, to jest to Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu. Jeżeli pojazd ciągnie przyczepę, to jest to Łączna Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu, która stanowi połączenie DMC pojazdu i przyczepy.

    Według obliczeń uzyskanych na stronie "Kalkulatora opłaty elektronicznej" płatny odcinek obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa, będzie się składał z trzech części:
1) skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B - węzeł Zambrów Zachód -  0,56 km;
2) Węzeł Zambrów Zachód - Węzeł Zambrów Wschód - 6,21 km;
3) Węzeł Zambrów Zachód -- Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000B - 1,05 km.
  
   Warto dodać, że zostały złożone oferty w przetargu ograniczonym na odcinek (nr 2) od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, a w ostatnich dniach został ogłoszony przetarg na odcinek (nr 3) od Mężenina do Jeżewa. Zakłada on wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej (z rezerwą terenu pod 3 pas ruchu) o długości 14,26 km wraz z dwoma węzłami drogowymi (Sikory, Kobylin), obiektami inżynierskimi, urządzeniami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu. Wybudowane zostaną także drogi zbiorcze i dojazdowe.
 
Tabela nr 2. Wykaz odcinków. GDDiA.
     Do końca roku planowany jest jeszcze przetarg na ostatni podlaski fragment S8 (odcinek nr 1), od granicy województwa mazowieckiego do obwodnicy Zambrowa, dzięki czemu w najbliższych latach jest szansa na zrealizowanie całej S8 na terenie województwa podlaskiego.
Mapa nr 1. Mapa odcinków. GDDiA.
   Najpóźniej do 2020 roku, po zrealizowaniu odcinków mazowieckich, Zambrów będzie ekspresowo skomunikowany z Białymstokiem i Warszawą.

   Linki:
Przetarg za przetargiem, tym razem S8 na Podlasiu.
Kalkulator opłaty elektronicznej.
   
   
   

środa, 30 października 2013

Ciekawe rozwiązania na ulicy Jana Pawła II.

   Zakończył się remont ulicy Jana Pawła II. W ubiegłą niedzielę były już nawet wymalowane oznaczenia poziome. W związku z tym, że inwestycja w tym roku nie obejmuje budowy chodników i ścieżek rowerowych, powstało parę naprawdę ciekawych rozwiązań.
   Zanim jednak przedstawię te niekonwencjonalne rozwiązania, parę zdjęć z gotowej już ulicy Jana Pawła II.

Zdjęcie nr 1.
   Asfalt jest równiutki, a połączenia z istniejącą infrastrukturą niezauważalne.

Zdjęcie nr 2.


   Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów - I etap - ul. Papieża Jana Pawła II w Zambrowie w lokalizacji od 0+190 km do 0+820 km.
   Zakres zamówienia obejmuje roboty związane z: 
a) przebudową jezdni na odcinku 630 m, 
b) budową kanalizacji deszczowej z wpustami, 
c) regulacją pionową studzienek ściekowych i kanałowych, 
d) remontem istniejących zjazdów, 
e) oznakowaniem drogi. 
 
Zdjęcie nr 3.
   Warto dodać, że rozstrzygnięty przetarg zawierał również możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego obejmują wykonanie przebudowy drogi - ulicy Papieża Jana Pawła II w Zambrowie w km 0+050 - 0+190 - czyli wzdłuż ogrodzenia działki na której mieści się Kościół pw. Ducha Świętego.  

Zdjęcie nr 4.

   Jak wspomniałem wyżej zrealizowane roboty nie obejmowały chodników. Mam nadzieję, że szybko zostaną wykonane nowe, gdyż szczególnie odcinek wzdłuż ogrodzenia Przedsiębiorstwa Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi wymaga szybkiej naprawy.

Zdjęcie nr 5.

   Na koniec wpisu zamieszczam zapowiedziane wyżej ciekawostki. Pierwsza z nich dotyczy przejazdu rowerowego, który został wymalowany na ul. Wyszyńskiego. Cieszę się, że powstają w Zambrowie nowe ścieżki rowerowe. Tym razem jednak do poprawnego rozwiązania trzeba będzie poczekać, a do tego czasu należy uważać na nieobniżony krawężnik oraz znak stojący na środku przejazdu rowerowego.

Zdjęcie nr 6. Przejazd rowerowy - widok od strony szpitala.


Zdjęcie nr 7. Przejazd rowerowy - widok od ul. 71 Pułku Piechoty.
   Kolejne ciekawe rozwiązanie to przejścia dla pieszych prowadzące na zieloną trawkę. W przyszłości jak zostanie wybudowany chodnik wszystko będzie w porządku. Do tej pory rozwiązania wzbudzają uśmiech na twarzy.


Zdjęcie nr 8. Przejście dla pieszych przez ul. Ustronną.
   Drugie przejście gdzie docieramy na trawnik jest umiejscowione na wysokości bloku numer 34 przy ulicy Jana Pawła II.

Zdjęcie nr 9. Przejście dla pieszych w kierunku bloku nr 34.
   Ostatnie rozwiązanie, związane jest z dojściem do Biedronki.

Zdjęcie nr 10. Przejście dla pieszych na wysokości ul. Polnej.

   Przejście - przedstawione powyżej - pozwala na przejście przez ulicę Jana Pawła II. Niestety nie ma przejścia, żeby dojść do Biedronki przez ulicę Polną.

Zdjęcie nr 11. Wyjazd z ulicy Polnej na ulicę Jana Pawła II.

   Na koniec muszę przyznać, że jakość wykonania drogi jest bardzo dobra. Szczególnie spodobały mi się obniżenia chodników do poziomu jezdni. Dzięki temu pokonywanie przejść dla pieszych jest niemal niezauważalne. Zadowolone będą szczególnie osoby z dziecięcymi wózkami oraz niepełnosprawni poruszający się na wózkach.

Zdjęcie nr 12. Obniżenie chodników do poziomu jezdni.
Bezirk Bialystok

   Czy tytuł niniejszego postu coś Wam mówi? Nazwa dziwna i zapewne dla wielu nie znana. Trudno nawet określić z jakiego języka pochodzi. A co jeśli podpowiem, że pochodzi z języka niemieckiego? Czy ktoś już zgadł z jakiego okresu w historii naszego miasta dotyczy?
   Bezirk Bialystok, czyli okręg białostocki powstał w dniu 22 lipca 1941 r., czyli dokładnie miesiąc po ataku Niemiec na ZSRR - 22 czerwca 1941 r. Niemiecka administracja cywilna zastąpiła wojskowe władze okupacyjne.
   Szefem Zarządu Cywilnego został nad prezydent i gauleiter Prus Wschodnich, Erich Koch, zwolennik i realizator polityki eksterminacyjnej wobec Polaków. Podlegał on bezpośrednio Hitlerowi i od niego otrzymywał instrukcje. Miał on prawo tworzenia norm prawnych drogą rozporządzeń.
   Znamienne są słowa, jakie wypowiedział obejmując władzę w Okręgu Białostockim oświadczył: „Moim celem jest wysłać z Białostocczyzny do Niemiec maksymalną liczbę ludzi zdolnych do pracy, a resztę zetrzeć z powierzchni ziemi”.
    Zambrów znalazł się w łomżyńskim Okręgu Kreiskommisariatu, obejmującego obszar byłego powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego i kilka gmin powiatu ostrowskiego.
 

   Represje hitlerowskie w tym okresie były szczególnie dotkliwe dla ludności wiejskiej. Stosowana przez Niemców zbrodnicza zasada odpowiedzialności zbiorowej, stała się przyczyną pacyfikacji i egzekucji ludności cywilnej. Udzielanie wparcia podziemiu niepodległościowemu, zbiegłym jeńcom wojennym lub osobom narodowości żydowskiej, były przyczynami stosowania przemocy. Podczas pacyfikacji niszczono całość lub większość zabudowań, grabiono majątek, mordowano lub wysiedlano ludność i osadzano ją w obozach pracy i więzieniach. 
   W Biuletynie Instytutu Pamięci Narodowej nr 12-1 (35-36) można znaleźć następujący opis dokonywanych przez hitlerowców represji.
Największa pacyfikacja w regionie białostockim odbyła się w miejscowości Krasowo- Częstki 17 lipca 1943 r. Cztery dni wcześniej w pobliżu tej wsi doszło do potyczki żandarmerii niemieckiej z patrolem AK obwodu Wysokie Mazowieckie por. Tadeusza Westfala „Karasia”. Straty, jakie ponieśli Niemcy, stały się pretekstem do pacyfikacji tej wsi. W nocy z 16 na 17 lipca żandarmi z posterunków w Piekutach, Dąbrówce Kościelnej, Wysokiem Mazowieckiem i Czyżewie otoczyli Krasowo-Częstki. O świcie wszystkich mieszkańców wypędzono z domów i uwięziono w stodole. Wywoływano ich według listy, prowadzono nad wykopany grób i strzelano w tył głowy. Podczas tej akcji zamordowano 257 osób, w tym 83, które nie ukończyły siedemnastu lat. Spalono 55 domów, 54 stodoły, 60 obór, a teren wsi zaorano.
    Represje stosowane przez okupantów przez całą wojnę, zarówno hitlerowców jaki i sowietów są zapewne w pamięci większości rodzin z naszych terenów. Nawet zakończenie wojny nie skończyło okresu walki ludności cywilnej o przetrwanie.
   W tym miejscu chciałbym zachęcić wszystkich tych, którzy mają wiedzę i chcą podzielić się swoimi rodzinnymi historiami. Historycy w swojej pracy dobrze opracowali największe zbrodnie okupantów. My dzieląc się historią własnych rodzin, mamy jeszcze szanse ocalić pamięć o lokalnych wydarzeniach ubiegłego wieku z naszych terenów. Wkrótce na łamach niniejszego blogu przedstawię pierwsze historie. Zachęcam do współpracy.

Polecam lekturę artykułu: Represje hitlerowskie wobec wsi białostockiej,
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 12-1 (35-36), grudzień-styczeń 2003-2004 (str. 65-69)
   
   
  

wtorek, 29 października 2013

System viaTOLL na obwodnicy Zambrowa

   Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w IV kwartale 2013 roku sieć dróg płatnych viaTOLL powiększy się o kolejne odcinki dróg. Wśród nich znalazła się również obwodnica Zambrowa i Wiśniewa, która włączona zostanie do systemu już 31 października 2013 r. 
   Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa, to droga ekspresowa S8. Opłata zostanie wprowadzona na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2000B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2012B.
   Zgodnie z Uchwałą Nr 21/144/2003 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2003 roku droga powiatowa nr 2000B ma następujący przebieg: Zambrów - Sędziwuje - Krajewo Borowe – Zagroby Zakrzewo, natomiast droga powiatowa nr 2012B ma przebieg: Wiśniewo - Łętowo-Dąb - Kołaki Kościelne - Czarnowo-Undy - Czarnowo-Biki -Kulesze Kościelne – droga 2052.
   viaTOLL to system elektronicznego poboru opłat. Użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych, jest zobowiązany do korzystania z systemu viaTOLL. W związku z tym musi zainstalować wewnątrz pojazdu urządzenie pokładowe zwane viaBOX, które komunikuje się z antenami umieszczonymi na bramownicach.
   Cały system na naszej obwodnicy został już zainstalowany. Poniżej zamieszczam zdjęcia dwóch bramownic. Pierwsza z nich została umieszczona na początku obwodnicy od strony Warszawy, tuż za ekranami dźwiękochronnymi.

Zdjęcie nr 1. Bramownica od strony Warszawy.

   Budowa bramownicy nie ingerowała w istniejącą nawierzchnię. Fundamenty pod nią zostały wybudowane w pasie drogowym, tuż za barierami ochronnymi.

Zdjęcie nr 2. Bramownica - zdjęcie od strony Warszawy.
   Bramownica posiada odrębne podłączenie do zasilania.


Zdjęcie nr 3. Zbliżenie na szafę energetyczną.
   Na konstrukcji bramownicy zostały zamieszczone elementy systemu viaTOLL.

Zdjęcie nr 4. System viaTOLL.
   Zostały umieszczone po trzy anteny w każdym kierunku ruchu.

Zdjęcie nr 5. System viaTOLL - anteny umieszczone na bramownicy.
   Anteny odbiorcze umieszczone są na solidnej konstrukcji stalowej.

Zdjęcie nr 6. Bramownica - zbliżenie na elementy konstrukcyjne.

Zdjęcie nr 7. Anteny dla jadących od strony Białegostoku.

Zdjęcie nr 8. Bramownica - zdjęcie od strony Zambrowa.
   Druga bramownica została umieszczona od strony Białegostoku.

Zdjęcie nr 9. Bramownica na wysokości Wiśniewa.
   Jest ona niemal identyczna do wcześniej pokazanej - z jedną małą różnicą.

Zdjęcie nr 10. Bramownica - zdjęcie od strony Wiśniewa.

   Bramownica posiada antenę satelitarną.

Zdjęcie nr 11. Antena satelitarna.
   Na tej bramownicy również zostały umieszczone anteny do komunikacji ze sprzętem pokładowym zamontowanym w ciężarówkach - po 3 sztuki w każdą stronę.

Zdjęcie nr 12. Anteny odbiorcze dla jadących od strony Białegostoku.

Zdjęcie nr 13. Anteny odbiorcze dla jadących od strony Zambrowa.
Zdjęcie nr 14. Bramownica widoczna z wiaduktu w Wiśniewie.

   Jakie pojazdy zostaną obciążone opłatami?
   Pojazd podlegający obowiązkowo opłatom elektronicznym – to pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobus niezależnie od jego dopuszczalnej masy całkowitej. Do pojazdów tych zaliczają się w szczególności:
  • samochody ciężarowe (zarówno dwu-, jak i trzyosiowe) oraz samochody ciężarowe z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
  • autobusy z liczbą miejsc siedzących powyżej 9, niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej;
  • ciągnik siodłowy oraz ciągnik siodłowy z naczepą i/lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
  • samochody osobowe z przyczepą o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i przyczepy powyżej 3,5 tony.

   Warto podkreślić, że samochody osobowe z przyczepą muszą obowiązkowo korzystać z systemu viaTOLL, jedynie wtedy jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony.
   Droga S8 jest drugą najbardziej dochodową w systemie viaTOLL. Wygenerowała ona 83,86 mln zł dochodu, lepsza była jedynie autostrada A4 z dochodem w wysokości 173 mln zł.
  
   Gdzie zarejestrować się w systemie viaTOLL? 

Pracownicy Punktów Dystrybucji i Punktów Obsługi Klienta zajmują się obsługą użytkowników systemu viaTOLL. Zawieranie umów jest możliwe zarówno w Punktach Dystrybucji, jak i w Punktach Obsługi Klientów. Najbliższe punkty znajdują się w:

1. PKN Orlen, 18-305 Szumowo, Cmentarna
2. PKN Orlen, 18-421 Piątnica, Stawiskowska 55
3. Jeżewo Stare, 16-080 Tykocin, Jeżewo Stare 5
  Więcej informacji można znaleźć na stronie viatoll.pl

Na koniec filmik z prezentacją działania systemu viaTOLL.

poniedziałek, 28 października 2013

Czasowa organizacja ruchu - Wszysktich Świętych 2013.

   Na stronie internetowej Urzędu Miasta ukazała się dziś ważna informacja. Burmistrz Zambrowa informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych w okresie Świąt Wszystkich Świętych od dnia 31.X.2013r. (czwartek) godz. 1200 do dnia 04.XI.2013r. (poniedziałek) godz.1200 w obrębie cmentarza katolickiego w Zambrowie zostanie wprowadzona  czasowa zmiana organizacji ruchu.
   Obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów na odcinkach ulic Krajewskiego i Cmentarnej zgodnie z przedstawionym poniżej załącznikiem graficznym. Zakaz nie będzie obejmował dojazdu mieszkańców do posesji i podmiotów posiadających stosowne Zezwolenia.


   Ze względu na to, że powyższy obraz jest dość nieczytelny pozwoliłem sobie wyciąć najważniejszy fragment mapy i nieco powiększyć.


   Jeżeli wciąż ten obraz jest dla kogoś nieczytelny, postanowiłem przygotować specjalną mapkę:
   Na mapie przedstawiono na zielono odcinek jezdni, gdzie zostanie tymczasowo zniesiony zakaz zatrzymywania się. W związku z tym będzie można spokojnie zostawić pasażerów blisko cmentarza, a samemu odprowadzić samochód. Na kolor czerwony oznaczono drogi, gdzie wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów w obu kierunkach. Myślę, że pozwoli to na bezpieczny ruch pieszych w najbliższej okolicy cmentarza.
   Zastanawiająca jest jedna sprawa. Gdzie będzie można zaparkować samochód? Zgodnie ze znakami, parking przy cmentarzu będzie przeznaczony najprawdopodobniej jedynie na handel - gdzie w takim razie pomieszczą się przyjeżdżające na cmentarz samochody osobowe?

Zasady z ubiegłego roku
   Zmiany organizacji ruchu, które zostaną wprowadzone w tym roku są inne od tych, które obowiązywały w roku ubiegłym. Wówczas obowiązywał ruch jednokierunkowy na ulicy Cmentarnej (od ul. Obrońców Zambrowa do bramy cmentarza) oraz na ulicy Ks. Krajewskiego w jego najwęższej części (wzdłuż ogrodzenia cmentarza). Możliwe taż było parkowanie na parkingu przy cmentarzu. Wydaje się jednak, że rozwiązanie zastosowane w ubiegłym roku nie było dobre - wszechobecny tłok, stragany i przepychające się samochody osobowe.
   Czy zmiany w tym roku będą wystarczające? To się wkrótce okaże. Przy okazji przypominam o moim wpisie sprzed paru dni, gdzie zamieściłem swoje propozycje. Jest ich sporo, ale w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań, wydają się być rozsądne i uzasadnione.
   Po pierwsze - spokojny ruch pieszych wzdłuż ulicy Cmentarnej.
   Po drugie - dużo miejsca na handel, wzdłuż ulicy Cmentarnej, od ulicy Handlowej do bramy cmentarnej,
   Po trzecie - parking przy cmentarzu przeznaczony wyłącznie dla parkujących samochodów.
  Po czwarte - ruch jednokierunkowy na części ulic pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów.

Link do wcześniejszego wpisu:
Propozycje na Dzień Wszystkich Świętych.

Wyniki ankiety

   Na koniec chciałbym podsumować przeprowadzoną na blogu ankietę. Zostało zadane następujące pytanie:
Czy w ciągu zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych potrzebne są dodatkowe rozwiązania zmniejszające korki i tłok przed cmentarzami?
   Można było odpowiedzieć w następujący sposób:
- Nie trzeba wprowadzać zmian.
- Tak, trzeba wprowadzić bezpłatną linię cmentarną.
- Tak, trzeba zmienić organizację ruchu.
- Tak, trzeba zmienić położenie straganów.
    Uzyskano następujące wyniki:
- Nie trzeba wprowadzać zmian - 27% głosów.
- Tak, trzeba wprowadzić bezpłatną linię cmentarną - 50% głosów.
- Tak, trzeba zmienić organizację ruchu - 38% głosów.
- Tak, trzeba zmienić położenie straganów - 22% głosów.
   W związku z tym, że można było oddać więcej niż jeden głos, wyniki nie sumują się do 100%. Mimo, że w ankiecie wzięło jedynie 18 osób, widać po nich, że jest potrzeba wprowadzenia zmian. Najwięcej osób opowiedziało się za wprowadzeniem bezpłatnej linii cmentarnej. Dużo osób opowiedziało się też za zmianą organizacji ruchu. Dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się na udział w ankiecie.