środa, 4 grudnia 2013

Pomieszczenia Centrum Kultury na wyższym poziomie.

   Lekki mróz nie przeszkodził dziś w instalacji klimatyzacji na budynku Centrum Kultury w Zambrowie. Firma Klima-Med, która wygrała przetarg na wykonanie prac, rozpoczęła montaż jednostek zewnętrznych na dachu budynku.


   Przetarg ogłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie został rozstrzygnięty miesiąc temu. Najniższą kwotę - 97 416 zł zaoferowała firma Klima-Med Piotr Kucharski z Kupisk Starych. Przedmiotem przetargu było wykonanie instalacji systemu klimatyzacji na I piętrze budynku Centrum Kultury w Zambrowie wraz z dokumentacją projektową.

   W ramach zamówienia wyposażone zostaną w klimatyzację 4 pomieszczenia z 2 magazynami. Wykaz pomieszczeń przedstawia poniższy schemat.


   Lista pomieszczeń jest następująca:
- sala taneczna,
- sala konferencyjna,
- pracownia malarska + magazyn,
- pracownia tkacka + magazyn.
   Instalacja systemu klimatyzacji pozwoli na podniesienie warunków pracy w wyżej wymienionych pomieszczeniach, nawet w bardzo gorące i słoneczne letnie dni. Pracownie malarska i tkacka położone we wschodniej części budynku narażone były na przegrzanie do wczesnych godzin przedpołudniowych, natomiast sale taneczna i konferencyjna nagrzewały się w godzinach popołudniowych. Do tej pory stosowane wiatraki będą już niepotrzebne.
   Warto też przypomnieć, że w budynku od początku jego powstania funkcjonuje klimatyzacja sali kinowej i kawiarni.
   Proces instalacji systemu klimatyzacji rozpoczął się dzisiaj. W celu zamontowania jednostek zewnętrznych na dachu budynku Centrum Kultury wykorzystano podnośnik koszowy. Waga tych elementów wynosi od 34 do 48 kg.


   Jednostki te zostaną umieszczone na dachu budynku. Dzięki temu bryła nie zostanie oszpecona wiszącymi na ścianach klimatyzatorami.
   Proces wstawiania jednostek zewnętrznych przebiegał sprawnie. Dzięki podnośnikowi jedna sztuka trafiła na dach w ciągu niecałych 5 minut. Ustawianie klimatyzatora na podnośniku oraz wstawianie na dach można zobaczyć na poniższych dwóch filmach.   W kolejnych dniach prowadzone będą prace wewnątrz budynku, które będą miały na celu montaż jednostek wewnętrznych oraz nawiewników. W sumie zostanie zainstalowanych 8 jednostek wewnętrznych oraz 28 nawiewników, które równomiernie rozprowadzą schłodzone powietrze w poszczególnych pomieszczeniach.
   Montaż sytemu klimatyzacji możliwy był dzięki środkom przeznaczonym na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Zgodnie z projektem budżetu na rok 2014 planuje się przeznaczyć 2 450 000,00 zł na działanie tej instytucji kultury.
  
  
  

wtorek, 3 grudnia 2013

Lista inwestycji na 2014 rok

   Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Zambrów można zobaczyć projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Zawiera ona m.in. zakres rzeczowy planowanych zadań inwestycyjnych na przyszły rok. 
   W budżecie na rok 2014 wydatki majątkowe wyniosą 7.766.364,00 zł co będzie stanowiło 13,6% wydatków ogółem.

   Planowane wydatki będą następujące:

I. Drogi publiczne gminne (2 460 000,00 zł)

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na "Przebudowę podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrowa - etap I - ul. Papieża Jana Pawła II" - 360 000,00 zł.
2. Budowa ul. Wiśniowej wraz z drogą wewnętrzną - 1 200 000,00 zł
3. Budowa ul. Nadrzecznej i Brzozowej - 600 000,00 zł
4. Budowa ul. Rolniczej - 270 000,00 zł
5. Projekty techniczne nowych zadań, w tym ul. Krajewskiego - 30 000,00 zł

II. Gospodarka mieszkaniowa (2 800 000,00 zł)

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki na zakup budynku przy Al. Wojska Polskiego 25 po Banku BGŻ - II rata) - 600 000,00 zł.
2. Pozostała działalność
a) Budowa budynku komunalnego - 1 700 000,00 zł
b) Zagospodarowanie terenu Aleja Wojska Polskiego 44, 46, 4 (?) - 500 000,00 zł

III. Administracja publiczna (45 364,00 zł)

Wkład własny zadania pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II, administracja samorządowa".

IV. Ochrona zdrowia (50 000,00 zł)

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na zakup sprzętu.

V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (690 000,00 zł).

1. Utrzymanie zielenie w miastach - 400 000,00 zł.
a) Zagospodarowanie terenu przy poczcie przy ul. Kościuszki.
b) Zagospodarowanie terenu przy kościele Św. Trójcy przy ul. Kościuszki.
2. Budowa parkingu na ul. Cmentarnej - 150 000,00 zł
3. Ciąg pieszy nad zalewem - 100 000,00 zł
4. Projekt techniczny trasy narto-rolkowej wzdłuż rzeki Jabłonki od Księżego Lasku do ul. Polowej i koncepcji budowy arboretum - 40 000,00 zł

VI. Kultura fizyczna i sport (1 721 000,00 zł)

1. Budowa i modernizacja stadionu miejskiego - II etap - 1 600 000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji Pływalni Miejskiej - 60 000,00 zł
3. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Pływalni - odkurzacz basenowy - 11 000,00 zł
4. Zakup maszyny do konserwacji "Orlików" i boiska bocznego na stadionie - 50 000,00 zł.

Szczegółowy opis inwestycji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta pod następującym adresem:
  
   Ostateczną listę inwestycji poznamy zapewne 30 grudnia 2013 r., kiedy odbędzie się  ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta.
  

niedziela, 1 grudnia 2013

Czy dzieła dokończy mróz?

    Spostrzegawczy obserwator zauważył z pewnością jak z krajobrazu naszego miasta znikają kolejne drzewa. Czy wycinanie drzew to dobry pomysł? Lektura artykułu dotyczącego badań prowadzonych przez brytyjskich naukowców, którzy badali wpływ drzew na jakość powietrza w mieście, skłoniła mnie do napisania niniejszego wpisu.

   Doświadczenie było dość nietypowe. W pierwszej kolejności badacze przeprowadzili pomiar pyłu, który dostawał się do wnętrza domów usytuowanych w pobliżu ruchliwej drogi w miejscowości Lancaster. Następnie posadzili przed badanymi domami 30 młodych drzew i ponownie wykonali badania. Okazało się, że drzewa wyłapały 50% pyłu, który wcześniej dostawał się do wnętrza domów.

   Jak wygląda sytuacja w Zambrowie? Jest naprawdę wiele wyciętych drzew. Zapewne były chore, stwarzały niebezpieczeństwo dla przechodniów i pojazdów. Czy jednak nic nie dało się zrobić, żeby uratować chociaż część z nich?

Zdjęcie nr 1. Wycięte drzewa w pobliżu ARiMR w Zambrowie.
   Warto w tym miejscu przytoczyć porównanie. 100 letni buk ma powierzchnię liści porównywalną do 1700 młodych drzew. Rzut dorosłego drzewa zajmuje 160 metrów kwadratowych, a powierzchnia na jakiej trzeba zasadzić nowe drzewa wyniesie 4200 metrów kwadratowych.
Zdjęcie nr 2. Wycięte drzewo przy Alei Wojska Polskiego.
   W Zambrowie można zobaczyć wiele miejsc gdzie kiedyś rosły drzewa. W lecie dawały cień i chroniły przed nagrzewaniem się wszystkiego wokół.

Zdjęcie nr 3. Wycięte drzewa w Księżym Lasku.
   Nie można jednak powiedzieć, że władze nie dbają o drzewa. W Księżym Lasku zostało posadzonych kilka nowych drzew.


Zdjęcie nr 4. Zasadzone drzewa nad rzeką Jabłonką.
Zdjęcie nr 5. Zasadzone drzewa w Księżym Lasku.

   Także przy Alei Wojska Polskiego pojawiły się dwie nowe sztuki.

Zdjęcie nr 6. Zasadzone drzewa przy Alei Wojska Polskiego.
   Niepokojem napawa jednak sposób traktowania drzew przez prywatnych inwestorów. Dla nich liczy się chyba tylko maksymalizacja zysku. 

Zdjęcie nr 7. Zdjęcie archiwalne - źródło: Street View.
    Jeszcze dwa lata temu na rogu ulicy Raginisa i Alei Wojska Polskiego rosły dwa duże drzewa. Obecnie zostało jedno. Jednak moim zdaniem jego dni zostały już policzone. Jeżeli istniejący wykop nie zostanie zasypany lub osłonięty istnieje duże ryzyko, że nadchodzące mrozy zniszczą system korzeniowy.   Na wiosnę będzie można spokojnie wyciąć drzewo. Czy jest to celowe działanie? Mam nadzieję, że nie. Na nadchodzące dni zapowiadane są mrozy. Czy roboty ziemne zostaną skończone do tego czasu?


   Jeśli inwestor nie podejmie żadnych działań będzie tak jak było w Olsztynie. Odkryty system korzeniowy drzewa w czasie mrozów doprowadził do jego obumarcia. Czyżby ten sam los miał spotkać przedostatnie drzewo na działce, gdzie budowany jest duży budynek mieszkalno-handlowy?

Link:
Drzewa przeszkadzają drogowcom? Dzieła dokończy mróz