niedziela, 30 grudnia 2012

Strategia miasta czy ...?

   Koniec roku to czas na podsumowania i określanie własnych planów na przyszły rok. W życiu miasta wykonanie budżetu za roku ubiegły to podsumowanie, budżet na rok przyszły to plany. Są jednak dokumenty, które swoimi zapisami determinują przyszłość mieszkańców znacznie bardziej niż roczny budżet. Takim dokumentem jest Strategia Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2012 - 2022. 
   Mimo, że jest to bardzo ważny dokument nie jest łatwo go znaleźć na oficjalnej stronie miasta. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii została uchwalona w dniu 30 października br., czyli ok. dwóch miesięcy temu. 
   Strategii można szukać na wiele sposobów... 
1. W zakładce "O mieście", "Strategie, programy"... niestety brak.
2. Na BIP-ie w zakładce "Dokumenty", kategoria "Strategia rozwoju" ... niestety brak.
3. Poprzez wyszukiwanie na stronie głównej www.zambrow.pl ... niestety brak.
4. Na googlu wpisując hasło "Strategia rozwoju miasta Zambrowa na lata 2012-2022"... nic - dokumentu brak, a może nie istnieje? Chyba jednak istnieje, bo wyniki wskazują, że dokument był przygotowywany...
5. Poprzez wyszukiwanie na stronie BIP ... blisko, udało się znaleźć projekt uchwały przyjmującej strategię.
  Ostatecznie dokument udało się znaleźć dopiero pod wcześniej wspomnianą uchwałą (numeru nie podaję bo nie sposób go skopiować ze strony BIP - zablokowano taką możliwość) ... dla wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z tym dokumentem podaję bezpośredni link:


   Biorąc pod uwagę powyższe poszukiwania, które ostatecznie zakończyły się sukcesem zacząłem się zastanawiać, czemu dokument takiej rangi jest skrywany przed mieszkańcami naszego miasta i inwestorami?
   Odpowiedź udało mi się znaleźć bardzo szybko... wystarczy przerzucić parę stron i od razu rzucają się w oczy kolejne błędy. Nie mam zamiaru pastwić się nad autorami tego dokumentu - przytoczę jedynie 3 z nich.


str. 17.


   Błędna wartość ludności woj. podlaskiego powinna zwrócić uwagę każdego kto przeczytał chociaż raz ten dokument. Podano, że w województwie mieszka ok. 44 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę źródło będzie to najprawdopodobniej wartość 1 180 860 osób.


str. 42.


 Dla porównania podam jedynie link do danych z Banku Danych Lokalnych.     Zastanawia jeszcze jedna sprawa. Czemu dane statystyczne są z tak "starego" okresu i czemu nie skorzystano z nowszej danych statystycznych?


str. 94.


   Na koniec chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Nie jest moim celem znęcanie się nad pracownikami Urzędu Miasta, którzy najprawdopodobniej ostatecznie przygotowywali ten dokument. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że nad "Strategią..." pracowało ok. 100 osób i błąd który znajduje się powyżej nie jest widoczny tylko na stronie 94, ale także na stronie 2 w spisie treści! Nasuwają się pytania... Czyżby nikt nie przeczytał go w całości? Czy w dniu sesji nikt z władz miasta nie zajrzał do niego, czy radni widzieli dokument nad którym głosowali? Czy nikogo nie raziło, że w całym dokumencie jest brak setek "odstępów" co sprawia, że sama "Strategia..." jest po prostu nieczytelna? Kto zapomniał o dodaniu załączników (pkt. 5 Wnioski z badań ankietowych mieszkańców Zambrowa, kończą się zdaniem "Cały raport z niniejszych badań ankietowych stanowi załącznik do Strategii.").
   Jeśli dokument ten ma świadczyć o naszym mieście to w mojej opinii jest bardzo źle, a osoby które tak licznie zostały wymienione na stronach od 5 do 8 "Strategii" powinny się po prostu wstydzić... przed całym miastem.