środa, 29 lutego 2012

Zambrowskie rozdwojenie jaźni.

   W czasach swojej młodości słyszałem opinię, że Zambrów to takie "nie wiadomo co". Osoba wypowiadająca te słowa, będąca dla nas - uczniów szkoły średniej - autorytetem, nie widziała dla Zambrowa miejsca ani na Mazowszu, ani na Podlasiu. Z pewnością była to forma przekomarzania się z nami uczniami, ale pewnie też pewna forma umniejszania roli Zambrowa i jego okolic. Jakie jest historyczne miejsce Zambrowa? Kiedy Zambrów administracyjnie należał do Podlasia czy też może zawsze należał do Mazowsza?
   Ostatnia reforma administracyjna w Polsce, która weszła w życie w 1999 roku i wprowadziła 3-stopniową strukturę podziału terytorialnego. Zambrów znalazł się wówczas w ramach nowego województwa podlaskiego. Województwo odziedziczyło nazwę po historycznej nazwie województwa z okresu I Rzeczpospolitej. Co ciekawe, w schyłkowym okresie Rzeczpospolita dzieliła się na 3 prowincje a województwo podlaskie należało do prowincji małopolskiej, do której należały również województwa takie jak kijowskie, ruskie i wołyńskie.

Województwo podlaskie na mapie I Rzeczypospolitej / wikipedia.org
   Powyższa mapa przedstawia przybliżone granice ówczesnego województwa podlaskiego. Wprawne oko zauważy, że Zambrów znajduje się poza zaznaczonym obszarem. Historycznie należał wiec do województwa położonego na zachód od województwa podlaskiego, czyli województwa mazowieckiego.
  
Księstwo Mazowieckie na mapie z XVII wieku / wikipedia.org

    Na powyższej mapie widać Wiznę, Łomżę (Lomfa) i Zambrów (Zombrow). Warto w tym miejscu przytoczyć fragment "Geografii historycznej ziem dawnej Polski" Zygmunta Glogera, który dotyczy granic województwa Mazowieckiego:
  Granice województwa Mazowieckiego były następujące: na północ Prusy książęce, począwszy od Janowa (gdzie małą część granicy stanowiła rzeka Orzyc) aż do Grajewa i rzeki Łeku. Ścianę tę północną, około 20 mil długą, stanowiła przeważnie granica sucha. Ścianę wschodnią, na długości mil przeszło 25, tworzyło województwo Podlaskie aż pod Siedlce, a dalej ku południo-zachodowi, na kilku milach, ziemia Łukowska. Granica ta wschodnia, wprost przeciwnie, niż północna, biegła przeważnie rzekami: a najprzód od Grajewa do rzekł Biebrzy stanowiła ją rzeka Łek, potem od ujścia Łeku Biebrza do połączenia się tejże z Narwią w okolicy Wizny, potem od ujścia Biebrzy w górę Narwi do ujścia rzeczki Jamiołki, zwanej także Śliną i wzdłuż Śliny do jej źródeł, a potem z rzeczką Mieniem do Nurca, a z Nurcem do Bugu. Bug stanowił granicę Mazowsza z Podlasiem od ujścia Nurca w dół swego biegu aż prawie do ujścia Broku, a dalej szła granica sucha, od lewego brzegu Buga do rzeki Liwca pod wieś Paplin, a od Wólki Paplińskiej w górę rzeką Liwcem aż do ujścia Muchawki w pobliżu Siedlec. Tym sposobem Węgrów i Mokobody leżały na Podlasiu, zamek Liw na Mazowszu, a Siedlce w ziemi Łukowskiej, zaliczanej do województwa Lubelskiego. Dalej, na małej przestrzeni, stanowiła granicę Mazowsza z ziemią Łukowską mała rzeczka Muchawka. Granica ta, porzuciwszy potem Muchawkę, zwracała się stanowczo na południo-zachód i biegła już odtąd suchym szlakiem mil kilkanaście aż do Wisły, której dosięgała wprost Magnuszewa, odgraniczając Mazowsze od ziemi Łukowskiej, a dalej od ziemi Stężyckiej, należącej do województwa Sandomierskiego, ale położonej na prawym brzegu Wisły, poniżej ujścia rzeki Wieprza.
   Zaznaczony na mapie przebieg zgodny z powyższym opisem można znaleźć na stronie internetowej Zielone Wrota lub pokusić się znalezienie granicy samemu przy wykorzystaniu dowolnego portalu mapowego, np. Targeo.

   W opracowaniu Zygmunta Glogera znaleźć można również bardzo ciekawą informację o naszych terenach:

   Ziemia Łomżyńska, przeszło 77 mil kwadratowych rozległa, zatem największa w województwie Mazowieckiem, rzeką Narwią prawie na dwie równe części przedzielona, składała się z 4 powiatów: Łomżyńskiego (mówiono i pisano: Łomzieńskiego), Kolnieńskiego, Zambrowskiego i Ostrołęckiego; starostwo grodowe Łomżyńskie, do którego należały grody: Kolnieński, Zambrowski i Ostrołęcki. Za osobnym przywilejem królewskim chodzi leśnictwo łomżyńskie, do którego należą miasteczka Kolno i Nowogród. Niegrodowe starostwo Ostrołęckie, w którego rozległych puszczach, od Narwi do granicy pruskiej, wytworzył się ród mazowiecki Kurpiów. Sejmikowała ziemia w Łomży, gdzie obierała dwóch posłów i deputata, jak inne. Powiat Zambrowski, zamieszkały prawie wyłącznie przez zagrodową bezkmiecą szlachtę, jako bardzo ludny, miał swoje osobne ziemstwo w Zambrowie.

   W okresie międzywojennym i powojennym Zambrów należał do województwa białostockiego, a od reformy z roku 1975 do województwa łomżyńskiego. W okresie międzywojennym i powojennym w Zambrowie nie istniały struktury administracji powiatowej. Dopiero ostatnia reforma zaowocowała utworzeniem powiatu zambrowskiego. Warto zauważyć, że podczas ostatniej reformy gminy Andrzejewo, Zaręby Kościelne, Szulborze Wielkie, Boguty-Pianki i Nur wybrały przynależność do powiatu ostrowskiego w nowym województwie mazowieckim.

Aktualny podział administracyjny w porównaniu z podziałem obowiązującym od roku 1975 / wikipedia.org
    Zmiany administracyjne następowały już wielokrotnie i z pewnością będą następować w dalszym ciągu. Warto jednak znać historię swojej okolicy i na pytanie czy czujesz się Podlasianinem udzielić rzeczowej odpowiedzi.
Linki:
"Geografia historyczna ziem dawnej Polski" Zygmunt Glogerpiątek, 24 lutego 2012

Zmiany przebiegu rzeki Jabłonka.

   Zapewne wielu z nas z sentymentem wspomina rzekę Jabłonkę z czasów swojego dzieciństwa. Pamiętamy kąpiele na zakolu, pływanie na konarze lub łapanie cierników w rzece. Z okresu zimowego pamiętamy chodzenie po zamarzniętym zalewie lub grę w hokeja. 
   W ostatnich dniach przejeżdżając lub przechodząc obok rzeki zwracamy na nią szczególną uwagę. Opady deszczu i topniejący śnieg spowodowały podniesienie się poziomu wody w rzece przepływającej przez Zambrów. Ten ujarzmiony w ubiegłym wieku żywioł w obecnych czasach bardzo rzadko daje o sobie znać.
   Z opowiadań rodziców lub dziadków możemy się jednak dowiedzieć, że nie zawsze tak było. Rzeka wylewała systematycznie w czasie wiosennych roztopów, nierzadko czyniąc szkody. Jabłonka została uregulowana w latach powojennych. Jednocześnie wybudowano zbiornik retencyjno-rekreacyjny, powszechnie znany mieszkańcom miasta jako Zalew. Obecnie, jeśli rzeka wylewa, zalewa jedynie najniższe tarasy zalewowe, co możemy zaobserwować obecnie.
 
   Historyczny przebieg rzeki jest obecnie w niektórych miejscach widoczny w postaci granic działek ewidencyjnych. W niniejszym wpisie przedstawię jedynie trzy przykłady, jednak każdy może znaleźć ich więcej przy pomocy portalu: www.geoportal.gov.pl
   Jabłonka jest rzeką meandrującą, czyli tworzącą zakola. W czasie regulacji rzeki część z nich zostało zlikwidowane. Dobrze widać to w górnym biegu rzeki na poniższej mapie.   Kolejnym ciekawym przebiegiem rzeki Jabłonki jest jej przebieg przez Zalew. W chwili obecnej bez mapy ewidencyjnej nie da się określić gdzie było koryto rzeki. Okazuje się, że fontanna znajduje się na obszarze starego koryta rzeki.


   Zmiana koryta rzeki uległ zmianie też całkiem niedawno. Było to związane z budową obwodnicy Zambrowa.Co ciekawe na portalu nie uwzględnione jeszcze zostały nowe podziały działek ewidencyjnych.
   Ciekawe przebiegi granic działek ewidencyjnych w innych przypadkach przedstawię w kolejnych wpisach. Zapraszam do lektury.
   Pisząc posta korzystałem m.in. z następującego dokumentu:
„Program ochrony środowiska dla powiatu zambrowskiego na lata 2008 – 2011”


PS.
Jeśli masz inne wspomnienia związane z rzeką Jabłonką podziel się z nami w komentarzach lub napisz bezpośrednio na mój adres email to poświecę na Wasze wspomnienia odrębny wpis.


środa, 22 lutego 2012

Wzorujmy się na lepszych od siebie.

   W paru poprzednich postach wspominałem jak ważne jest w obecnych czasach korzystanie z nowoczesnych rozwiązań w pozyskiwaniu inwestorów, w tym, chciałbym pokazać, że pewne sprawy można prowadzić inaczej - lepiej dla petentów Urzędu Miasta.
   W ostatnich dniach ukazała się na portalu miasta informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Obrońców Zambrowa, Armii Krajowej [link].
    Warto zwrócić uwagę, że powyższy zapis nie daje dokładnego określenia obszaru jakiego będzie dotyczył projekt. Zgodnie z poniższą mapą, północną granicę obszaru stanowi ul. kpt. Raginisa, a nie została ona uwzględniona w informacji dot. zmiany planu.   

Link do mapy
   Problem powyższy można w sposób banalny rozwiązać, wystarczy do ogłoszenia zamieszczonego na portalu miejskim dodać schematyczny plan obszaru jakiego dotyczy planowana zmiana. Z pewnością nie będzie to pracochłonnym zajęciem, a znacznie ułatwi zorientowanie się jakiego terenu dotyczy zmiana planu.
   Warto zwrócić uwagę, że inne miasta idą o krok dalej. W celu usprawnienia procesu zapoznawania się z dokumentami planistycznymi przez zainteresowanych, zamieszczają na stronach internetowych wersje elektroniczne dokumentów. Np. na stronie internetowej Miasta Kraków [link] można znaleźć wszystkie wyłożone do publicznego wglądu projekty planów. Miasto zamieszcza wszystkie dokumenty poczynając od ogłoszenia wraz załącznikiem graficznym (tj. wspomniany wyżej schematyczny plan określający granicę opracowania), poprzez projekt planu a na prognozie oddziaływania na środowisko kończąc. Jednym słowem komplet dokumentów w jednym miejscu.
   Działanie Miasta Kraków pozwala zaoszczędzić wiele czasu nie tylko petentom, którzy chcąc zapoznać się z planowanymi zmianami muszą stawić się osobiście w godzinach pracy w Urzędzie, ale też urzędnikom, którzy nie muszą poświęcać czasu petentom w celu wykładania projektów zmian w planie miejscowym. We wciąż przyśpieszającym świecie warto zadbać o wspólne interesy, uproszczać życie i pozwolić nam wszystkim na dobrą organizacje ograniczonego przecież czasu.
   Pozostaje jednak zadać na koniec pytanie, czy brak dokumentów w wersjach elektronicznych to jedynie wygoda urzędników czy też jest to celowe działanie? Trudność znalezienia jakichkolwiek szczegółowych dokumentów planistycznych na stronie Urzędu Miasta w Zambrowie jest co najmniej zastanawiająca. Mi osobiście nie udało się znaleźć ani obowiązujących miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania ani studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrowa.
   Wzorujmy się więc na lepszych od siebie... oto dwa przykłady: 
Miasto Kraków:
i sposób drugi, znacznie prostszy, ale jakże skuteczny - dla odmiany u naszego najbliższego sąsiada:
Miasto Łomża:
 
  

poniedziałek, 20 lutego 2012

Sąd Rejonowy w Zambrowie - korzystne zmiany!

   W ostatnim czasie docierały do nas sygnały, że zamiast samodzielnego Sądu Rejonowego będzie Wydziałem Zamiejscowym Sądu Rejonowego w Wysokim Mazowieckiem. W dniu dzisiejszym w prasie ukazały się informacje, że Ministerstwo Sprawiedliwości po licznych protestach zmieniło stanowisko. Obecny projekt rozporządzenia o wyjątkowo długiej nazwie, tj. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości przewiduje likwidację sądów mniejszej liczby sądów rejonowych. Zamiast 122 zostanie zlikwidowanych jedynie 116. 
    Obecnie przedstawiony projekt rozporządzenia znosi w ramach Sądu Okręgowego w Łomży:
a) Sąd Rejonowy w Grajewie,
b) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem;
oraz ustala następujący obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie:
- dla miast Wysokie Mazowieckie i Zambrów oraz
- gmin: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kołaki Kościelne, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Rutki, Sokoły, Szepietowo, Szumowo, Wysokie Mazowieckie, Zambrów i Zawady.
   Z powyższego zestawienia wynika, że Sąd Rejonowy w Zambrowie będzie obejmował w swojej właściwości wszystkie gminy powiatu zambrowskiego i wysokomazowieckiego oraz jedną gminę powiatu białostockiego (Zawady).

Planowany obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zambrowie
   Należy podkreślić jednocześnie, że na terenie województwa podlaskiego zostaną jedynie trzy Sądy Okręgowe: w Białymstoku (Sądy Rejonowe Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Sokółce), Łomży (Sądy Rejonowe w Łomży i Zambrowie) i Suwałkach (Sądy Rejonowe w Suwałkach i Ełku).
   Warto dodać też, że Sądu Rejonowego nie będzie w Ostrowi Mazowieckiej, która będzie podlegała pod Sąd Rejonowy w Wyszkowie.
   Dzięki konstruktywnej krytyce władz samorządowych: Rady Miasta Zambrów, Rady Gminy Kołaki Kościelne, Zarządu Powiatu Zambrowskiego oraz interpelacji posła Lecha Kołakowskiego udało się zmienić negatywne dla całego Powiatu Zambrowskiego plan Ministerstwa Sprawiedliwości.
   Osobiście dziękuję wszystkim zaangażowanym!

Linki:
Stanowisko Rady Miasta Zambrów w sprawie projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Zambrowie

środa, 15 lutego 2012

Historie zaklęte w mapach

   Zmiany w naszym otoczeniu następują z roku na rok. W zasięgu ludzkiej pamięci jest ich wiele, część pozostaje jedynie w pamięci nielicznych a wraz z ich odejściem zanika całkowicie.
   Zmiany w zabudowie można odczytać ze starych zdjęć lub map porównując je ze stanem obecnym. Dostępność archiwalnych materiałów o Zambrowie nie jest jednak duża. Wiele cennych materiałów zaginęło lub zostało zniszczonych podczas zawieruchy wojennej. Najłatwiej znaleźć przedruki materiałów w książkach lub w czasopismach. Wraz z rozwojem technologii informatycznych zwykli ludzie otrzymali możliwości wcześniej zarezerwowane jedynie dla wybranych. Takim źródłem jest portal www.geoportal.gov.pl
   Na portalu tym można znaleźć ciekawe informacje w formie materiałów kartograficznych, np:
- granice gmin, powiatów i województw,
- granice działek, ich numery i obrysy budynków,
- rzeźbę terenu,
- mapy topograficzne,
- ortofotomapy satelitarne,
- skany map topograficznych.
   Przeglądając mapę z danymi o charakterze katastralnym można na terenie Zambrowa znaleźć wiele ciekawych pozostałości, które ukryte są w przebiegu granic poszczególnych działek. Mimo, że nie widoczne już w terenie po ich wyszukaniu pokazują bliższą lub dalszą historię.
  W serii artykułów chciałbym przedstawić kilka z nich. Będą one związane m.in. z nieistniejącą już ulicą w centrum miasta, starym przebiegiem ulic i rzeki Jabłonki. Czytelników zapraszam zaś do zgłaszania kolejnych przykładów.


   W najbliższym czasie zapraszam do lektury pierwszego artykułu, który będzie związany z  powyżej zamieszczoną ryciną. Przedstawia ona układ urbanistyczny Zambrowa z roku 1895, znajdującą się w zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku Odział w Łomży, opublikowaną również w książce Krzysztofa Sychowicza "Zambrów na przestrzeni wieków". Wprawne oko czytelnika odnajdzie na poniższym rysunku różnice w stosunku do stanu obecnego...
 
   

niedziela, 12 lutego 2012

Nadchodzą zmiany...

   W kwietniu ubiegłego roku opublikowane zostały przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) za rok 2010. GPR stanowi jedną z najbardziej istotnych informacji o sieci drogowej. Na jego podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy nowych dróg. Określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji lub jej zaniechaniu.
   Uzupełnieniem wyników GPR jest pomiar ruchu na drogach wojewódzkich. Poniżej została przedstawiona mapa uwzględniająca oba raporty.
W czasie pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych (w podziale na 7 kategorii):
  • motocykle,
  • samochody osobowe,
  • lekkie samochody ciężarowe (dostawcze)
  • samochody ciężarowe bez przyczep,
  • samochody ciężarowe z przyczepami,
  • autobusy,
  • ciągniki rolnicze 
oraz rowery. Opracowana przeze mnie tabela przedstawia dane z poprzednich dwóch pomiarów GPR, tj. z roku 2000 i 2005.

  

   Analiza danych potwierdza słuszność budowy obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa. Ruch wzdłuż ulicy Białostockiej w 2010 roku wynosił prawie 15 tys. pojazdów na dobę i był z pewnością bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Należy podkreślić, że była to jedna z największych wartości w całym województwie podlaskim. Wartości większe zostały zanotowane jedynie w okolicy Białegostoku, Augustowa i Bielska Podlaskiego.
   Warto zwrócić uwagę na zmiany ruchu na odcinku Łomża - Zambrów oraz Zambrów - Wysokie Mazowieckie. Od czasu ostatniego pomiaru ruchu ruch na tych dwóch odcinkach wzrósł niemal dwukrotnie. Pomiar ruchu na Alei Wojska Polskiego w 2010 r. wyniósł ponad 13 tys. pojazdów co jest wartością niewiele mniejszą od ruchu wzdłuż ul. Białostockiej i potwierdza konieczność przyśpieszenia budowy południowo-wschodniej obwodnicy Zambrowa. Warto przypomnieć, że pierwotna wersja ww. obwodnicy miała zaczynać swój bieg przy ulicy Ostrowskiej wzdłuż starego nasypu kolejowego do Alei Wojska Polskiego a potem dalej aż do ulicy Mazowieckiej. 
    Wszystkich zainteresowanych postępami pracy przy obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa zapraszam na strony internetowe: [S8/DK63] Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa  i Obwodnica Zambrowa.