poniedziałek, 26 listopada 2012

Skoro jest tak dobrze, to czemu jest źle?

   21 listopada br. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła wyniki „Raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012”. Raport został wykonany na zlecenie PAIiIZ przez Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
   Nazwa raportu wskazuje na wąski zakres opracowania. Jednak to tylko pozory. Raport ten obejmuje swoim badaniem nie tylko województwa, ale lokalne społeczności - mikroregiony (gminy i powiaty). Raport ten jest wyjątkowym i miarodajnym źródłem informacji o potencjale i możliwościach regionów Polski oraz niezwykle ważnym narzędziem w kształtowaniu rozwoju regionalnego. 
   Dlaczego jest on tak ważny? Otóż zawiera zestawienie atrakcyjności potencjalnej i rzeczywistej poszczególnych gmin i powiatów... w tym także Miasta Zambrów i z pewnością będzie źródłem informacji dla przyszłych inwestorów. Jak wypada nasze miasto?
   Zanim odpowiem na to pytanie warto sprawdzić jak oceniono nasze województwo. Opracowujący raport zwracają uwagę na następujące atuty województwa podlaskiego:
- duży areał użytków zielonych stwarza warunki do hodowli bydła, głównie mlecznego,
- ze względu na dobre warunki dla hodowli zwierząt możliwości budowania lokalnych biogazowni i produkcji energii odnawialnych,
- niskim kosztom pracy towarzyszy relatywnie wysoka wydajność pracy,
- stosunkowo też wysoka innowacyjność w porównaniu do osiągniętego poziomu rozwoju gospodarczego.
   Autorzy zwracają też uwagę na wsparcie instytucjonalne inwestora i przedsiębiorcy znajdujące się w naszym regionie, czyli:
- Klaster Otoczenia Instytucji Biznesu,
- Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku,
- Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach.
   Podsumowując, nasze województwo na tle pozostałych wypada słabo. Oceny są następujące:
Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna (PAI 1): E
Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna (PAI 2): E
Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna (RAI): F
Należy dodać, skala ocen to A-F, A najlepsza i F najgorsza.
   Zainteresowani mogą zapoznać się z Prezentacja - Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski   zamieszczonym na stronie PAIZ. 
   Na koniec zapraszam się do zapoznania ze szczegółowymi ocenami poszczególnych gmin województwa podlaskiego. Dla porównania zamieściłem też położone najbliżej Zambrowa miejscowości województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Gminy PAI1_GN PAI1_GN PAI1_C PAI1_G PAI1_I PAI1_M
1 Białystok (1) 0,290 A A A A A
2 Wysokie Mazowieckie (1) 0,254 A A A A A
3 Brańsk (1) 0,243 A A A B A
4 Hajnówka (1) 0,238 A A A B A
5 Łomża (1) 0,235 A A A A A
6 Sejny (1) 0,230 A A A A B
7 Bielsk Podlaski (1) 0,230 A A B B A
8 Siemiatycze (1) 0,228 A A B B A
9 Suwałki (1) 0,228 A A B B A
10 Zambrów (1) 0,219 B B A C A
11 Supraśl (3) 0,214 B B B C B
12 Wasilków (3) 0,213 B B B A B
13 Łapy (3) 0,213 B B B C B
14 Grajewo (1) 0,212 B B B D B
15 Augustów (1) 0,212 B B B B B
16 Choroszcz (3) 0,209 B B B A C
17 Juchnowiec Kościelny (2) 0,205 B B C B B
Woj. mazowieckie
Ostrołęka (1) 0,277 A A A A A
Radzymin (3) 0,245 A A A A A
Ostrów Mazowiecka (1) 0,244 A A A A A
Wyszków (3) 0,237 A A A A A
Sokołów Podlaski (1) 0,228 A A B C A
Woj. warmińsko-mazurskie
Szczytno (1) 0,276 A A A C A
Ełk (1) 0,263 A A A B A
Giżycko (1) 0,263 A A A A A
Legenda:
Wskaźniki potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej (PAI) oceniają walory lokalizacyjne regionów. W wersji uproszczonej są obliczane dla jednostek różnych szczebli podziału statystycznego (gminy, powiaty, podregiony, województwa). Są to wskaźniki PAI1 odnoszące się do całości gospodarki regionalnej/narodowej (PAI1_GN) oraz do wybranych sekcji: C - przemysłu przetwórczego, G - handlu i napraw, I - turystyki i gastronomii, M - działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.
   Tabela skłania do zadania wielu pytań do władz naszego miasta. W mojej opinii zastanawiające są szczególnie oceny dwóch naszych najbliższych sąsiadów: Ostrowi Mazowieckiej i Wysokiego Mazowieckiego, którzy zostali ocenieni na poziomie A we wszystkich kategoriach. Swoją drogą z chęcią usłyszałbym komentarz naszych włodarzy do ww. danych. 
    Ciekawostką jest też, że prasa lokalna w innych miastach zauważyła "Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw - 2012". Piszą o nim w Białymstoku, Ełku, Łomży... w Zambrowie cisza...

Link do raportu dotyczącego województwa podlaskiego. Polecam.