środa, 16 maja 2012

Zambrowskie drogi rowerowe (1)

   W związku z sukcesem pierwszej edycji rajdu w ramach akcji "Zambrów na rowery 2012", której organizatorem jest Urząd Miasta w Zambrowie oraz lokalna grupa miłośników dwóch kółek, warto zastanowić się nad stanem infrastruktury rowerowej w naszym mieście.
   Przygotowana przeze mnie i przedstawiona poniżej mapa dróg rowerowych potocznie zwanych ścieżkami rowerowymi pozwala uświadomić gdzie w Zambrowie można bezpiecznie pojeździć rowerem. Wg moich obliczeń w Zambrowie jest ok. 3,3 km ścieżek rowerowych. Czy jednak są one bezpieczne dla rowerzystów i pieszych? Zanim odpowiem na tak postawione pytanie warto przypomnieć trochę teorii.
   Na podstawie portalu www.v10.pl przygotowałem informacje o wybranych znakach nakazu oraz znakach informacyjnych, żeby wykorzystać tą wiedzę w dalszej części wpisu.

Znak C-16  Droga dla pieszych.
Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Znak C-13 Droga dla rowerów.
Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską pionowo oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się odpowiednio po prawej i lewej stronie jezdni;Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi
Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; Symbole oddzielone kreską poziomą oznaczają, że ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej szerokości jezdni;Przejście dla pieszych
Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

Przejazd dla rowerów
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.

Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
 Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

   Warto również zapoznać się z króciutkim opracowaniem przygotowanym przez Urząd Miasta w Białymstoku. "Wytyczne Projektowania i Budowy Dróg Rowerowych" zawiera zwięzłe wytyczne dla projektantów i wykonawców robót budowlanych podejmujących się prac związanych z przygotowaniem i realizacją dróg dla rowerów. Zapisy tego opracowania wykorzystam w niniejszym wpisie.

   Na poniższej mapie przedstawiłem oznaczone przez drogowców ścieżki rowerowe (jeśli coś pominąłem proszę o kontakt).Pokaż Ścieżki rowerowe w Zambrowie na większej mapie


   Postaram się poniżej omówić ścieżkę rowerową na ulicy Obrońców Zambrowa. Już na jej początku, tj. przy Alei Wojska Polskiego pojawiają się pierwsze problemy. 

   
   Oznaczenie drogi rowerowej wskazuje, że mogą tu poruszać się jedynie rowery, ale oczywistym jest że piesi są częstymi użytkownikami tego chodnika. Czy więc znak, który widać na powyższym zdjęciu nie powinien być zastąpiony innym? Na pewno pasowałyby tu obie modyfikacje znaku "Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi" - i ta z podziałem w poziomie, jak i w pionie.   Na powyższych zdjęciach widać, że znak informujacy o koncu sciezki stoi w innym miejscu niż znak informujący o jej początku. Druga rzecz, która zasługuje na uwagę to brak znaków poziomych. Wspomniane wcześniej opracowanie dla projektantów dróg rowerowych wskazuje, że można dodatkowo oznaczyć znakami poziomymi. Na tej ścieżce tego nie zrobiono, bo jest z polbruku? W wyniku tego praktycznie do skrzyżowania z ulicą Wądołkowską nie wiadomo, która część chodnika - biała kostka czy czerwona - przeznaczona jest dla rowerzystów.


   Zdjęcie to przedstawia przejazd przez ulicę Wądołkowską. Tu wreszcie jednoznacznie można określić, że droga rowerowa jest po lewej stronie. Jest to niestety sprzeczne z ogólną zasadą obowiązującą w projektowaniu dróg rowerowych. W opracowaniu w pierwszym punkcie można znaleźć następujący zapis:
Droga rowerowa jest prowadzona między chodnikiem a jezdnią.
   Ma to też swoje logiczne uzasadnienie. Prędkość ruchu spada patrząc od środka jezdni: samochody, rowery, piesi... W obecnej sytuacji pieszy wychodzący z posesji może wejść prosto pod koła roweru. Być może decyzja projektanta miała swe źródło w poniższym miejscu:


   W tym miejscu ze względu na słup energetyczny i drzewo rosnące w obrębie chodnika dla pieszych można przecież wyznaczyć wspólny przebieg ścieżki dla pieszych i rowerzystów poprzez zamieszczenie znaku "Droga dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi" z poziomym podziałem. Z pewnością przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pieszych.   Na powyższym zdjęciu widać kolejny błąd. Przejazdy dla rowerów powinny na łukach mieć szerszą jezdnię ze względu na konieczność mijania się skręcających rowerów. Tu tego brak, ale to nie ostatni problem. Kolejny z nich to skrzyżowanie ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. Jest szansa, że pieszy wchodzący na nią obejrzałby się, żeby nie zostać przejechanym przez rowerzystę, niestety brak jest tam zebry. I chociaż jest to miejsce gdzie rowery nie mają dużej prędkości - znak poziomy powinien się tu znaleźć.


   Brak oznaczenia przejazdu przez ulicę - być może nie jest wymagane, ale z pewnością poprawiłoby bezpieczeństwo uczestników ruchu. Kolejna sprawa to brak stosownego znaku informującego zmotoryzowanych użytkowników ulicy Obrońców Zambrowa. Ze względu na przejazd rowerowy prostopadle do ruchu samochodów warto, żeby oznaczone były znakiem informacyjnym "Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów".
   Tu wydaje się, że wszystko jest dobrze. Moim jednak zdaniem oznaczenie poziome trochę "niewpasowało się" w istniejący chodnik. Dwa mijające się rowery na przejedzie przez jednię i problem gotowy lub tylko obite siedzenie.   W tym miejscu ścieżka rowerowa zaczyna się i kończy w tym samym miejscu :)

   Podsumowując należy podkreślić, że właściwe oznakowanie ścieżek to nie wymysł a obowiązek prawny zarządcy drogi. Nie wszystkie moje uwagi zapewne zapisane są jako litera prawa, ale z pewnością są dobrą praktyką stosowaną w innych miastach, np. Białymstoku.
   Moje uwagi do ścieżki rowerowej na ulicy Obrońców Zambrowa:
1.  Niewłaściwe oznaczenie pionowe ścieżki rowerowej i ciągów pieszych.
2. Brak oznakowania poziomego (brak przejść dla pieszych przez ścieżki rowerowe, brak oznaczeń na ulicy Księdza Krajewskiego).
3. Niewłaściwa kolejność pasów ruchu dla rowerzystów i chodnika dla pieszych, która może przyczynić się to niepotrzebnych wypadów, np. osoba wychodząca z posesji może wpaść prosto pod koła rowerzysty.
4. Zastosowanie kostki brukowej fazowanej zamiast kostki brukowej niefazowanej, powoduje że przenoszone są na rowerzystów znacznie większe drgania. Powinien być po prostu asfalt, który odróżnia chodnik od drogi rowerowej, jak również jest znacznie wygodniejszy dla rowerzystów.
5. Niechlujnie wyrysowane przejazdy dla rowerów - przejazd przez ulicę Cmentarną - oraz brak obniżonego krawężnika.

   I ostatnia sprawa. Piesi, uważajcie na tej ścieżce rowerowej, ewentualna kolizja z rowerzystą zgodnie z zamieszczonym oznaczeniem i obowiązującym prawem spowodowana będzie przez Waszą obecność na niej. Do zarządcy drogi apeluję więc o poprawę oznaczeń. Zapraszam jednocześnie do lektury kolejnych wpisów. Wkrótce kolejny post o drogach rowerowych w Zambrowie.


piątek, 4 maja 2012

Wyścigi rowerowe w Zambrowie?

   W dniu 6 maja br. zostanie w naszym mieście otwarty sezon rowerowy. Nie ukrywam, że bardzo podoba mi się akcja "ZAMBRÓW NA ROWERY 2012" chociaż nie byłem uczestnikiem żadnej z poprzednich edycji. W tym roku rajd rowerowy został przeniesiony na niedzielę, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia frekwencji na imprezie. Cele imprezy są szczytne i warto je tu przytoczyć:

1. Popularyzacja turystyki rowerowej, poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych Zambrowa i okolic.
2. Promocja zdrowego i aktywnego wypoczynku.
3. Integracja lokalnej społeczności.
4. Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.
5. Działania proekologiczne poprzez dbałość o środowisko naturalne.
6. Promocja Miasta Zambrów.

   O ile do pierwszych pięciu punktów nie można mieć zastrzeżeń i z pewnością są realizowane, to w przypadku ostatniego punktu "Promocja Miasta Zambrów" warto się przy nim na chwilę zatrzymać. Mnie osobiście zastanawia czy w gronie Zambrowiaków można w jakiś sposób promować Miasto Zambrów? Rozumiem, że uczestnicy rajdu spotkają się z mieszkańcami Wysokiego Mazowiecka a w przyszłych rajdach pewnie także z mieszkańcami innych miast lub miasteczek. Jednak czy takie spotkanie oznacza już promocję naszego miasta?
    W związku z powyższym skuteczność tych działań promocyjnych osobiście uważam za niewielką. Ze swojej strony chciałbym jednak zachęcić naszych włodarzy do uczestnictwa w pewnej imprezie, które w tym roku w województwie podlaskim odbędzie się czwarty raz. Maratony Kresowe i podlaskie zawody XC są imprezami niekomercyjnymi, organizowanymi przez Podlaski Okręgowy Związek Kolarski i UKS Wygoda Białystok.
   Maratony Kresowe realizują następujące cele:
- popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
- promowanie regionalnych szlaków i miejscowości turystycznych Województwa Podlaskiego,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
Powyższe cele są więc bardzo zbliżone do celów zaplanowanych przez Urząd Miasta w Zambrowie.

   Program imprezy "Maratony Kresowe" na bieżący rok jest następujący:
1.05.2012 − Białystok, "Wschodzący Białystok"
13.05.2012 − Augustów, W królewskim mieście
3.06.2012 − Michałowo, Dzika Puszcza
24.06.2012 − Chełm, Z Duchem Bieluchem
8.07.2012 − Łomża, Na krańcach Mazowsza
21.07.2012 − Sopoćkinie - Białoruś Суседзi - Сапоцкін
5.08.2012 − Sokółka, Szlakiem Tatarskim
15.08.2012 − Narewka, W krainie żubra
26.08.2012 − Suwałki / Szelment, W krainie ozów
9.09.2012 − Supraśl, Duch Puszczy
29.09.2012 − Mielnik, Nad Bugiem
   Widać więc, że w programie można znaleźć miejsce na imprezę w Zambrowie. W ten sposób można by było zapewnić promocję miasta przynajmniej na poziomie naszego województwa. 
   Innym rozwiązaniem, które mogłoby zwiększyć efekt promocyjny rajdu "ZAMBRÓW NA ROWERY" to dodanie w jego programie imprezy wpisującej się w kalendarz imprez rowerowych. Myślę, że jedna impreza tego typu w sezonie mogłaby cieszyć się dużym powodzeniem wśród zambrowskich rowerzystów, którzy już zasmakowali rowerowej rekreacji. Może już czas na poszerzenie oferty o jakieś wyścigi? 
   Kalendarz amatorskich wyścigów szosowych można znaleźć na stronie www.naszosie.pl a z pewnością jest też znacznie więcej innych możliwości. Uważam, że mieszkańcy Zambrowa są już gotowi na udział w wyścigach rowerowych.