czwartek, 7 listopada 2013

Ludności miasta Zambrowa w porównaniu do 50 innych miast.

   Ostatnio w mediach lokalnych toczy się dyskusja na temat sytuacji demograficznej w Zambrowie. Postanowiłem sprawdzić jak na przestrzeni ostatnich niemal 20 lat zmieniała się liczba mieszkańców naszego miasta. 
   W tym celu postanowiłem zasięgnąć informacji na portalu Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem www.stat.gov.pl. Chcąc uzyskać najbardziej rzetelny obraz sytuacji Zambrowa na tle sąsiednich miast postanowiłem przeanalizować 50 najbliższych miast.
   Są to miasta, które w 1995 roku miały już taki status, a po ostatniej reformie administracyjnej znalazły się w następujących województwach: lubelskim (3), mazowieckim (11), warmińsko-mazurskim (7) i podlaskim (30).
   Pierwsza tabela przedstawia liczbę mieszkańców w roku 1995. W tym roku przyjmujemy wartość ludności równą 100%. Kolejne cztery kolumny przedstawiają procentową wielkość liczby ludności w stosunku do 1995 r. Wartości mniejsze od 100% oznaczają, że liczba mieszkańców zmniejszyła się, jeśli wartość jest większa od 100% oznacza to, że liczba mieszkańców wzrosła.
    Na pierwszy rzut oka trudno wyciągnąć jakiekolwiek wnioski...    Aby ułatwić pracę z tak dużą liczbą danych zastosuję dwa sortowania. Pierwsze z nich zostanie zrobione po kolumnie zawierającej liczbę ludności z 1995 r. Pozwoli to na zidentyfikowanie miast podobnych do Zambrowa pod względem liczby mieszkańców.   Co widać na podstawie powyższej tabeli? Zambrów od 1995 do 2012 roku stracił ok. 4% ludności.  Przez okres 17 lat ze 100% pozostało 95,9% ludności, czyli tak jakby ze 100 osób w 1995 roku do 2012 roku zostało 96 osób. Jak wypadają inne miasta o podobnej do Zambrowa wielkości ludności? Jedne lepiej, inne gorzej. 
   Biorąc pod uwagę wysokość wskaźnika procentowego, podobnie do naszego miasta prezentują się Sokółka (94,8%) i Bielsk Podlaski (96,6%), gorzej wypadają: Hajnówka (90,1%) i Szczytno (90,4%), a lepiej Wyszków (107,2%) i Ostrów Mazowiecka (103,7%).


   Warto też spojrzeć na powyższe ujęcie tabelaryczne. Dane zostały posortowane wg wskaźnika procentowego z 2012 r., od wartości najwyższych do najniższych. Niestety Zambrów znajduje się w dolnej części tabeli. Gorszych miast od naszego jest 14, a to oznacza że 36 zanotowało wyższe wartości.
   Jak wypadają nasi najbliżsi sąsiedzi? Wysokie Mazowieckie - 101,1% i Łomża - 99,2%. Widać więc, że praktycznie utrzymują wartość z roku 1995.

   Na stronie internetowej można znaleźć jeszcze wiele innych danych statystycznych. Przytoczę parę danych statystycznych.

Saldo migracji

   Wartość dodatnia w 3 kolumnie oznacza, że więcej ludzi przybyło do miasta. Wartość ujemna oznacza, że więcej ludzi wymeldowało się z miasta. Jak wygląda sytuacja w  Zambrowie? Okazuje się, że nie jest najlepiej.


   Zambrów na przełomie lat 1995-2012 stracił ponad 2000 mieszkańców. Zapewne myślicie, że wszyscy wyjechali za granicę. Zaraz spróbujemy to wyjaśnić. Następna tabela przedstawia dane za okres 2002-2012 r. w podziale na migracje wewnętrzne i migracje zagraniczne.

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych

   Ciekawe, że Zambrów znajduje się w górnej części tabeli, mając jedną z najwyższych strat ludności w wyniku migracji wewnętrznych. Jedynie Hajnówka ma większą stratę przy bardzo zbliżonej wielkości ludności wyjściowej z 1995 roku.   Jak widać z powyższej tabeli ludzie uciekają z Zambrowa wcale nie za granicę. Wyprowadzają się do innych miast... jakich? Zapewne wiecie to najlepiej. Wystarczy, że pomyślicie, gdzie wyprowadzili się Wasi znajomi...
   Czy da się ten proces zatrzymać albo odwrócić? Zapraszam do dyskusji pod wpisem.

Link:
Główny Urząd Statystyczny - Band Danych Lokalnych
  
  
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz