czwartek, 29 marca 2012

Statystycznie... nie jest dobrze.

   Koniec pierwszego kwartału każdego roku to czas na podsumowania. Główny Urząd Statystyczny w tym okresie publikuje wiele ciekawych informacji. W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić najświeższe dane dotyczące województwa podlaskiego w zakresie bezrobocia.

   GUS przygotował dane dotyczące bezrobocia dla wszystkich 379 powiatów w Polsce. Zestawienie zbiorcze dla całych województw przedstawia poniższa mapka.

Źródło: GUS
   Województwo podlaskie znajduje się między województwami o najmniejszym i największym bezrobociu, ale bezrobocie na poziomie 15% to jednak wartość powyżej średniej krajowej, która wynosi na koniec lutego br. 13,5%. 
   Przyjrzyjmy się jednak szczegółowym danym dotyczącym naszego województwa.


Nr Powiaty  Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach Stopa bezrobocia  (do aktywnych zawodowo) w % Miejsce w województwie podlaskim Miejsce w kraju
1 Augustowski 4,4 20,1 15 274
2 Białostocki 8,7 18,6 13 249
3 Bielski 2,3 10,1 2 55
4 Grajewski 4,4 23,7 17 322
5 Hajnowski 2,2 12,6 5 110
6 Kolneński 3,3 19,9 14 272
7 Łomżyński 2,6 13,6 9 133
8 m. Białystok 16,9 13,3 6 127
9 m. Łomża 4,1 17,2 11 224
10 m. Suwałki 3,9 13,5 8 132
11 Moniecki 2,1 13,4 7 128
12 Sejneński 1,9 20,9 16 283
13 Siemiatycki 1,8 10,7 3 65
14 Sokólski 5 17,6 12 227
15 Suwalski 1,5 11,1 4 75
16 Wysokomazowiecki 2,5 9,3 1 40
17 Zambrowski 3 17 10 220

Podregion białostocki 30,6 15,1


Podregion łomżyński 21,9 13,5


Podregion suwalski 18,3 16,9


WOJ. PODLASKIE 70,8 15


   Bezrobocie w wynosi od 9,3% w powiecie wysokomazowieckim do 23,7% w powiecie grajewskim. Powiat zambrowski z bezrobociem na poziomie 17% plasuje się na 10 miejscu w województwie podlaskim i na 220 miejscu wśród powiatów w ramach całego kraju. Wydaje się, że nie jest aż tak źle, ale czy na pewno?
   Według danych na koniec 2010 roku w powiecie zambrowskim bezrobotnych było 2,5 tys. a stopa bezrobocia wynosiła 14,7%. Przyjrzyjmy się danym szczegółowym dla całego województwa.


 Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (koniec 2010)  Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (koniec II 2012) Przyrost bezrobotnych w tysiącach
Augustowski 4,0 4,4 0,4
Białostocki 8,1 8,7 0,6
Bielski 2,1 2,3 0,2
Grajewski 4,2 4,4 0,2
Hajnowski 2,1 2,2 0,1
Kolneński 3,1 3,3 0,2
Łomżyński 2,2 2,6 0,4
m. Białystok 15,2 16,9 1,7
m. Łomża 3,7 4,1 0,4
m. Suwałki 3,4 3,9 0,5
Moniecki 1,8 2,1 0,3
Sejneński 1,7 1,9 0,2
Siemiatycki 1,6 1,8 0,2
Sokólski 4,6 5 0,4
Suwalski 1,3 1,5 0,2
Wysokomazowiecki 2,1 2,5 0,4
Zambrowski 2,5 3 0,5
Podregion białostocki 27,9 30,6 2,7
Podregion łomżyński 19,3 21,9 2,6
Podregion suwalski 16,5 18,3 1,8
WOJ. PODLASKIE 63,8 70,8 7,0

   Przyrost liczby bezrobotnych w przeciągu 14 miesięcy wyniósł ok. 500 osób. Jest to 20% wartości dla całego podregionu łomżyńskiego w którym pracę straciło w tym samym czasie w sumie 2,6 tys. osób. Bardziej niepokojące dane przedstawia jednak poniższa tabela.


Stopa bezrobocia  (do aktywnych zawodowo) w % (koniec 2010) Stopa bezrobocia  (do aktywnych zawodowo) w % (koniec II 2012) Przyros stopy bezrobocia
Augustowski 18,7 20,1 1,4
Białostocki 17,6 18,6 1,0
Bielski 9,6 10,1 0,5
Grajewski 23,1 23,7 0,6
Hajnowski 12,1 12,6 0,5
Kolneński 18,9 19,9 1,0
Łomżyński 11,6 13,6 2,0
m. Białystok 12,3 13,3 1,0
m. Łomża 15,8 17,2 1,4
m. Suwałki 12,2 13,5 1,3
Moniecki 12,0 13,4 1,4
Sejneński 18,9 20,9 2,0
Siemiatycki 9,4 10,7 1,3
Sokólski 16,5 17,6 1,1
Suwalski 9,7 11,1 1,4
Wysokomazowiecki 8,0 9,3 1,3
Zambrowski 14,7 17 2,3
Podregion białostocki 14,1 15,1 1,0
Podregion łomżyński 12,2 13,5 1,3
Podregion suwalski 15,6 16,9 1,3
WOJ. PODLASKIE 13,8 15 1,2

   Powyższe zestawienie pokazuje, że w naszym powiecie jest najwyższy dynamizm wzrostu bezrobocia. W powiecie zambrowskim stopa bezrobocia w ciągu ostatnich 14 miesięcy wzrosła o 2,3% i było to najwięcej w województwie. Podobnie wysokie wartości zanotowane zostały w powiecie łomżyńskim i sejneńskim. Należy podkreślić, że wartość osiągnięta w naszym powiecie jest prawie dwa razy większa niż średnia dla całego województwa.
    Czy jest więc tak różowo jak twierdzą nasze władze samorządowe? Czy możemy sobie pozwolić na utratę jakichkolwiek miejsc pracy? Czy nie powinniśmy zacząć walczyć o inwestorów?
   Wkrótce kolejny wpis dotyczący danych statystycznych. Zapraszam.
  
  
  

poniedziałek, 26 marca 2012

Historie zaklęte w mapach - ulica Bożnica.

    W niniejszym wpisie chciałbym wrócić do historii naszego miasta. Zaprezentuję po raz kolejny historię zapisaną w granicach działek ewidencyjnych - przeszłość, której nie widać już wokół nas a zaklętą na mapie ewidencyjnej dostępnej na internetowym portalu.
   Na początku chciałbym wrócić do historycznej mapy przedstawiającej układ urbanistyczny Zambrowa z 1895 roku.


   W odniesieniu do teraźniejszości największą różnicą jest brak jednej ulicy w pierzei zachodniej głównego rynku miasta. Była to ulica, która biegła od "końskiego rynku" na zachodzie do wspomnianego wcześniej - Placu Sikorskiego.
   Bezpośrednio po wojnie, władza komunistyczna podjęła się odbudowy miasta. Na całkowicie zniszczonej części miasta - dzielnicy żydowskiej - powstały nowoczesne bloki. Ofiarą tej odbudowy stała się jedna z ulic. Nazwa tej ulicy pochodziła od synagogi, inaczej bożnicy, czyli żydowskiego domu modlitwy.
Kolorem żółtym oznaczono istniejące granice działek ewidencyjnych, które są granicami ulicy Bożniczej.

   W internecie można znaleźć przedwojenne zdjęcia na których widać synagogę. Jedno z nich można zobaczyć na portalu: www.museumoffamilyhistory.com pod następującym linkiem.


   Celowo wybrałem te właśnie zdjęcie, gdyż w ostatnich dniach na portalu aukcyjnym Allegro można było kupić zdjęcie Zambrowa z okresu II wojny światowej. Widać na nim wypalone domy z których zostały jedynie kominy. Zdjęcie jest o tyle ciekawe, że zrobiono drugie ujęcie na prawo od pierwszego zdjęcia - tworząc niejako panoramę miasta.


   Analiza tych zdjęć pozwala przypuszczać, że ulica na wprost to właśnie ulica Bożnica, a na drugim zdjęciu ulica Łomżyńska. W dalekim planie lewego zdjęcia widać charakterystyczne okienka synagogi.
   To czego nie zniszczył niemiecki okupant - zatrzeć starała się nowa, komunistyczna władza. Dokonując swego dzieła zniszczenia i odnowy zapomniała jednak o zmianie granic działek, tak aby nie świadczyły o historii naszego miasta.
   Poniżej aktualne zdjęcia zachodniej pierzei i miejsce gdzie przebiegała kiedyś ulica Bożnica.
 
Widok na zachodnią pierzeję z ulicy Łomżyńskiej

Widok na ulicę Łomżyńską.

Widok na miejsce w którym kończyła kiedyś swój bieg ulica Bożnica

Widok na miejsce gdzie przebiegała ulica Bożnica.

Widok na miejsce gdzie przebiegała ulica Bożnica.
   
   
   
sobota, 24 marca 2012

Zambrów a turystyka?

   Pisząc artykuł o zambrowskim rozdwojeniu jaźni miałem nadzieje, że jest to problem dotyczący nazewnictwa i historyczna ciekawostka, jednak obserwując nasze miasto na tle całego województwa podlaskiego dochodzę do wniosku, że jest to problem znacznie większy. 
   Zambrów wydaje się żyć własnym spokojnym tempem. Pisałem już o braku jakiejkolwiek obiektu z terenu naszego powiatu w ofercie turystycznej regionu. Jako mieszkańcy musimy się pogodzić, że położenia miasta Zambrów nie zmienimy. Nigdy nie będziemy nad dużą rzeką, aby korzystać z atutów z tego płynących. Takie korzyści ma Łomża, która wraz z innymi miastami leżącymi wzdłuż Narwi planują przywrócić do życia szlak Batorego. W podobnej korzystnej sytuacji znajdują się miejscowości położone nad rzeką Bug.
    Czy jednak lasy Czerwonego Boru nie mogłyby zostać atrakcją turystyczną aktywnego wypoczynku? W ostatnich latach rozwija się w naszym mieście turystyka rowerowa. Coraz więcej ludzi uczestniczy w imprezach rowerowych. Niestety poprzez lokalizację w lasach Czerwonego Boru wysypiska śmieci "strzeliliśmy sobie w stopę", gdyż nie jest to z pewnością atrakcja dla turystów.
   Lokalizacja Zakładu Karnego również nie wydaje się być korzystna dla rozwoju turystyki. Z pewnością korzystniejsze byłoby gdyby w jego miejsce powstał wówczas hotel lub jakiś ośrodek turystyczno-konferencyjny. Tak się niestety nie stało. Warto zwrócić uwagę, że nawet władze zakładu karnego widzą atuty swojego położenia:
Zakład Karny w Czerwonym Borze położony jest w powiecie zambrowskim w gminie Zambrów we wschodniej części Niziny Północnomazowieckiej. Specyfiką jednostki jest położenie na terenie przepięknego kompleksu leśnego obfitującego w znaczną ilość zwierzyny, runa leśnego oraz znakomitego powietrza z Zielonych Płuc Polski.
    A czy ktoś jeszcze widzi atuty lasów Czerwonego Boru. Z pewnością jest to Klub Miłośników Motocykli "Żubr", który V Ogólnopolski zlot motocyklowy zorganizował w ubiegłym roku na Polance Modrzewiowej. Sądząc po ilości motorów jakie wówczas przejeżdżały przez nasze miasto cieszył się dużą popularnością.
   Kolejną ciekawostką jaką znalazłem na temat Czerwonego Boru to wpis na portalu rowerowaostroleka.pl można tam znaleźć w skrócie wiele ciekawostek opisanych w bardzo przystępny sposób.
   To nie koniec atrakcji tego kompleksu leśnego - w przyszłych wpisach postaram się przedstawić kolejne. Na końcu zamieszczam link do wpisu na wikipedii, gdzie można znaleźć bardzo dokładne mapy Czerwonego Boru.

link
wtorek, 20 marca 2012

Oferta turystyczna czy jej brak?

   Urząd Miasta w Zambrowie zamieścił ostatnio na swojej stronie internetowej kalendarz Kalendarz Miejskich Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych na 2012 rok (7Mb) Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawe opracowanie i opatrzone pięknymi zdjęciami Zambrowa. Z chęcią kupiłbym bardzo podobną publikację - tylko, że w formie kalendarza lub albumu.
   Mam nadzieję, że opracowanie to pierwszy i nie ostatni tego typu produkt promocyjny Zambrowa. Odważnym posunięciem ze strony Urzędu Miasta było przygotowanie kalendarza niemal na cały rok 2012, tj. od marca do grudnia. Istnieje więc ryzyko, że część imprez nie odbędzie się lub odbędą się imprezy dodatkowe, które w tej chwili nie są planowane. Urząd Miasta stara się zapobiec takiej dezaktualizacji i wprowadzi kalendarz on-line.
   Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej miasta, kalendarz będzie dystrybuowany w takich miejscach jak: Centrum Kultury, na Pływalni Miejskiej „Delfin", w urzędzie, a także w zambrowskich placówkach oświatowych. Czy będzie to wystarczające, by zdobyć widzów na wszystkie imprezy? A może warto przeprowadzić promocję także w miastach sąsiednich? Ściągnąć ich mieszkańców tak aby przy okazji zostawili u nas trochę kapitału?
   A przy okazji promocji turystycznej warto wspomnieć o znalezionych ostatnio przeze mnie na stronie Urzędu Marszałkowskiego folderach turystycznych województwa podlaskiego. Można je znaleźć pod następującym linkiem: http://www.turystyka.wrotapodlasia.pl/foldery/
   Są to trzy publikacje:

1. Mapa turystyczna a na jej odwrocie atrakcje Województwa Podlaskiego.
2. Największe atrakcje turystyczne w województwie podlaskim - to obszerne i bardzo ciekawe opracowanie. Nie trzeba wyjeżdżać daleko poza Podlasie, żeby zobaczyć wiele ciekawych rzeczy.


3. Turystyka biznesowa. Baza noclegowo-konferencyjna w województwie podlaskim.

   Opracowania te mają zaskakującą wspólną cechę. W każdym z nich wyraz "Zambrów" można znaleźć dosłownie po jednym razie. W pierwszym opracowaniu jest to nazwa naszego miasta umieszczona na mapie. Ponadto oferta turystyczna w formie oznaczeń przy nazwie miasta w mojej opinii została przedstawiona bardzo ubogo. W drugim opracowaniu słowo "Zambrów" można znaleźć w następującym zdaniu:
W promieniu 30 km od Łomży znajdują się zespoły obronne czterech szkół fortecznych: polskiej (Nowogród, Wizna), rosyjskiej (Piątnica), radzieckiej (Kolno-Nowogród- Zambrów) i niemieckiej (Pisa).
   W ostatnim opracowaniu jest jeszcze gorzej. Słowo "Zambrów" ukryte zostało w adresie - niestety łomżyńskiej organizacji turystycznej:
4. LOT Ziemia Łomżyńska
ul. Szosa Zambrowska 1/27
lok. 314
18-400 Łomża
   Przyznam szczerze, że gdy odkryłem ten fakt byłem bardzo zdziwiony przynajmniej z paru powodów. Okazało się, że w całym naszym powiecie nie znalazł się nikt, kto potrafiłby zadbać o lokalne sprawy. Niewiarygodne wprost, że w powyższych dokumentach - z których dwa zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - nie znalazł się żaden przedsiębiorca, stowarzyszenie lub organizacja z powiatu zambrowskiego. Uważam, że jest to duża strata, gdyż tego typu dokumenty są drukowane w wielu tysiącach egzemplarzy i docierają nie tylko do klientów/turystów naszego kraju, ale także innych krajów - chociażby do Brukseli z okazji naszej prezydencji. 
   W swoich przyszłych wpisach pokażę, że są miejsca w naszym mieście, gminie czy powiecie warte uwagi i zainteresowania turystów. A ich organizacja lub powstanie nie musi być wcale drogie. 
   Jeżeli uważasz, że są takie miejsca zapraszam do zamieszczania wszelkich sugestii w komentarzach pod artykułem.

sobota, 17 marca 2012

Nowa inwestycja w Zambrowie!   Działka tuż obok szpitala na której przed laty lądowały śmigłowce pogotowia ratunkowego od września ubiegłego roku jest placem budowy. Zgodnie z tablicą informacyjną inwestorem jest P.P.H. Exima "Agriculture 2000" Zbigniew Skowroński Sp. J. - firma działająca od 2002 roku z siedzibą w Piątnicy Poduchownej koło Łomży. 

   Patrząc na poniższą mapę warto zwrócić uwagę na to, że teren przeznaczony pod budowę to około połowy wielkości budowy obecnego budynku szpitala. Zgodnie z zapisami tablicy informacyjnej powstaje tam budynek usługowy o usługach handlu i ochrony zdrowia, natomiast według informacji, które słychać "na mieście" będzie tam sklep sieci "Biedronka".
Przybliżony teren inwestycji.
   Roboty na budowie zbliżają się do stanu surowego zamkniętego - na poniższym zdjęciu widać już wstawione okna w elewacji frontowej (ukryte za silosami). Stojące wokół budynku rusztowania oznaczają, że rozpoczęło się już tynkowanie elewacji.

Elewacja od strony osiedla - stan prac na dzień 15 marca 2012 roku.
Elewacja wschodnia i południowa - stan prac na dzień 17 marca 2012 roku.
Elewacja północna i wschodnia - widok z drogi na Grabówkę.

   Niniejszy wpis miał dotyczyć nowej inwestycji a więc do rzeczy. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Zambrowie można znaleźć następującą informację:

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa czterech obiektów handlowo- usługowych, baru gastronomicznego wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. sieci wewnętrzne kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetyczne, trafostacja, reklamy wolnostojące, parkingi na 384 miejsc postojowych, drogi manewrowe, zjazdy i wjazdy, realizowanego na działach ewidencyjnych: 1046/4, 1046/3, 1046/2, 1035/15 położonych przy ul. Białostockiej w Zambrowie (...).
   W powyższym obwieszczeniu można znaleźć również informację, że postępowanie jest prowadzone na wniosek firmy RP RESORT Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Działki na których będzie prowadzona inwestycja zostały zaznaczone na poniższej mapie.

   Należy jednak zwrócić uwagę, że decyzja środowiskowa to dopiero początek ścieżki inwestycyjnej. Przed inwestorem jeszcze długa droga administracyjna, a przed nami długie oczekiwanie na wbicie pierwszej łopaty. Działki są położone w bardzo atrakcyjnym miejscu, jednak ich atrakcyjność ulegnie zmniejszeniu wraz z otwarciem obwodnicy Zambrowa, gdyż zmaleje ruch tranzytowy przez miasto. Z pewnością jedno stało się faktem - miasto zaczęło intensywnie rozwijać się w kierunku wschodnim.
  
  
  

środa, 14 marca 2012

Strefa kibica a może też strefa wolna od futbolu?

   W ostatnich tygodniach cała Polska żyje zbliżającymi się mistrzostwami Europy UEFA EURO 2012. W dniu dzisiejszym na stronie internetowej www.2012.org.pl licznik wskazywał 85 dni do rozpoczęcia imprezy. Przygotowania idą pełną parą.
   Także Urząd Miasta w Zambrowie planuje dołączyć do tej ogólnoeuropejskiej imprezy. W ostatnich dniach na oficjalnej stronie internetowej miasta ukazało się zamówienie na organizację strefy kibica. Zamawiający - Miasto Zambrów - planuje przeznaczyć 40 tys. zł dla Organizatora, który podejmie się następujących zadań:
 • uzyskanie odpowiednich licencji na publiczne transmitowanie meczów turnieju Euro 2012 (UEFA, TVP i inne),
 • zapewnienie jednego ekranu diodowego o minimalnej wielkości 14 m2 wraz z konstrukcją do zawieszenia ekranu,
 • zapewnienie miejsc siedzących dla minimum 800 osób,
 • uzyskania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej oraz innych pozwoleń wynikających z przepisów prawa,
 • zapewnienia ochrony fizycznej oraz opieki medycznej na czas organizacji strefy kibica,
 • zapewnienia nagłośnienia i oprawy muzycznej,
 • zapewnienia imprez/ zabaw/ konkursów towarzyszących (które mogą być biletowane),
 • zapewnienia serwisu sprzątającego,
 • wygrodzenia terenu pod organizację strefy kibica,
 • ubezpieczenia imprezy,
 • doprowadzenia i podłączenia energii elektrycznej, 
 • promocji imprezy poprzez przygotowanie i wydrukowanie plakatów, zaproszeń, regulaminu, informacji o terminie i godzinach otwarcia strefy kibica.
   Miasto przewiduje dodatkowo, że Organizator zapewni punkty gastronomiczne z których będzie czerpał korzyści finanse.
   Powyższe zapisy wydają się być jasne, gorzej jest z kryteriami oceny ofert. Zostały one zapisane w następujący sposób:
 • oryginalność pomysłu i kreatywność - 6 pkt. - oceniane będą propozycje uatrakcyjnienia strefy kibica poprzez zorganizowanie konkursów, zawodów, koncertów,
 • doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze - 4 pkt.
   W mojej opinii powyższe kryteria są napisane co najmniej nieprecyzyjnie. Oba kryteria nie zawierają mierzalnych elementów i oba są uznaniowe. Osoba wybierająca ofertę będzie miała nie lada zadanie. Jak bowiem porównać ofertę w której będzie np.: 2 konkursy i 1 zawody z ofertą zawierającą 1 konkurs ale za to 2 zawody? W sumie są trzy "uatrakcyjnienia", ale która oferta jest lepsza? Trudno to już w tej chwili ocenić. 
   W przypadku drugiego kryterium wcale nie jest lepiej. Jak zdefiniować "podobny charakter"? Trudna sprawa. Może zorganizowanie wesela na 200 osób będzie już wystarczające? Wydaje się, że lepsze byłoby w tym miejscu postawienie wymogu w którym zapisano by minimalną wielkość imprezy jaką przyszły organizator miał okazję już przeprowadzać, np. na poziomie 2000 osób.
   Zapisy kryteriów źle wróżą na przyszłość, miejmy jednak nadzieję, że chociaż reprezentacja Polski dobrze się spisze i postara się wyjść z grupy. Jeśli im się nie powiedzie istnieje ryzyko, że burda na 1000 osób nas nie ominie... W tym przypadku jest duża szansa, że będziemy na pierwszych stronach gazet - przynajmniej tych regionalnych.
   Szkoda, że władze miasta nie pomyślały też o osobach, które w dniach odbywających się mistrzostw nie będą zainteresowane piłką nożną. A może by tak w razie niepowodzenia powyższego konkursu ogłosić nowy, ale tym razem na "Strefę wolną od futbolu?" wzorując się na Zakopanem, oto jak oni się reklamują:
 Masz dość piłki nożnej? Chcesz uciec z miasta na czas Euro 2012? Są miasta, które przygotowują specjalne ''strefy wolne od futbolu'' dla antyfanów piłki. - Przyjmiemy też tych wszystkich sfrustrowanych kibiców, którzy po pierwszych niepowodzeniach "naszych" przyjadą żeby odreagować - żartobliwie zapraszają przedstawiciele władz Zakopanego.
 Szczegóły w linku: Strefy wolne od futbolu.
  
  

czwartek, 8 marca 2012

Zorze polarne nad Zambrowem!

   Dzisiejszej nocy zapowiada się rzadko spotykane na zambrowskim niebie zjawisko - zorza polarna. Genezą jego powstania jest koronalny wyrzut masy złożony z materii wybitej z dwóch rozbłysków klasy X, który zmierza prawie dokładnie w kierunku Ziemi. Przewidywaną trasę jaką poruszać się będzie wyrzucona przez Słońce materia składającej się głównie z elektronów i protonów z niewielkim dodatkiem jonów cięższych pierwiastków (hel, tlen i żelazo) przedstawia poniżej zamieszczony animowany gif. W celu obejrzenia go w pełnej okazałości warto kliknąć tu.

Animowany gif (2,5 Mb) - źródło: http://www.spaceweather.com/
    W celu monitorowania zjawisk przebiegających na powierzchni Słońca wysłano na jego orbitę urządzenia badawcze. Zarejestrowano następujący widok: 


   Bardzo intensywne burze magnetyczne mogą spowodować uszkodzenia sieci przesyłowych energii elektrycznej na rozległych obszarach i zakłócać łączność radiową, głównie w zakresie fal krótkich. Fale uderzeniowe mogą też zmieniać trajektorie satelitów. 
    Polecam lekturę o burzy magnetycznej z roku 1859, dostępnej na Wikipedii, a wszystkich którzy planują zapolować dziś z aparatem na zorzę polarną zachęcam od podzielenia się swoimi zdjęciami. Pogoda dzisiejszej nocy zapowiada się bardzo dobrze, niebo będzie bezchmurne co pozwoli na dobrą obserwację nieba.  

Inwestycja roku w Zambrowie?

   Zambrowskie Żubry rozdane! Nagrody zostały wręczone na uroczystej gali w nowym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Nie umniejszając zasług pozostałych nagrodzonych, w tym poście chciałbym zwrócić uwagę na najciekawszą kategorię: "Inwestycja roku". Mi osobiście nazwa tej kategorii kojarzy się, z czymś co w sposób znaczący poprawia życie mieszkańców, sprawia warunki do rozwoju i daje nam nowe możliwości działania.


   W kategorii "Inwestycja roku" zgłoszono tylko jedną kandydaturę - firmę Kowalczyk - Tymiński Spółka Jawna, która wybudowała galerię handlową wraz z apartamentami mieszkalnymi. Przejrzałem internet w poszukiwaniu informacji na temat tej firmy lub informacji o przeprowadzonej inwestycji. Niestety nie udało mi się znaleźć wizualizacji budynku, planów apartamentów ani też zwykłej strony internetowej związanej z inwestycją. Trochę to dziwi, gdyż praktyką znanych mi deweloperów jest wykorzystanie takiej inwestycji do celów promocji własnej działalności.

   W międzyczasie rozpętała się w mieście burza, jakoby miasto wybudowało prywatnemu przedsiębiorcy parking na jego użytek. Władze bronią się, a część przedsiębiorców czuje się oszukana i nierówno traktowana. Postanowiłem przy najbliżej okazji sprawdzić, jak budynek wygląda w rzeczywistości. Zanim jednak przedstawię to zapoznajmy się z uzasadnieniem werdyktu kapituły konkursowej:
Spółka „Kowalczyk - Tymiński" w 2011 roku oddała do użytku galerię handlową wraz z apartamentami mieszkalnymi zlokalizowaną w Zambrowie przy ul. Paderewskiego 6. Inwestycja ta w znaczący sposób poprawiła wizerunek centrum miasta oraz przyczyniła się do stworzenia kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w wydzierżawionych na parterze obiektu lokalach handlowych. Jednocześnie w wykonanym budynku znalazło się blisko 40 lokali mieszkalnych, które w pewnym stopniu zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na nowe mieszkania.
   Nie będę dyskutował z argumentami przedstawionymi przez kapitułę konkursową. Z pewnością jest prawdą, że zostały zlikwidowane stare zabudowania i garaże, które nie były ozdobą tej części miasta. Z drugiej jednak strony łatwo jest wymienić inne inwestycje dające zmniejszenia bezrobocia w mieście jak również budowę lokali mieszkalnych. Wystarczy tu wspomnieć o sklepie sieci "TESCO" w którym pracę - wg lokalnych mediów - znalazło ok. 80 osób, a przypomnijmy, że sklep otwarty został na początku ubiegłego roku. W przypadku budowy mieszkań w mojej opinii więcej mieszkań powstało w blokach wybudowanych przy ulicy Puławskiego, które zostały oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku. 

   Niezaprzeczalnym atutem inwestycji Spółki "Kowalczyk - Tymiński" jest lokalizacja. Budynek położony jest w bliskiej odległości od szkół, basenu, sklepów, terenów rekreacyjnych nad zalewem oraz od otwartego na początku roku kina. Z drugiej jednak strony pod budynkiem znajdują się sklepy i duży parking, który powiewu świeżego powietrza nie zapewni. W mojej opinii w bezpośrednim sąsiedztwie budynku brakuje zieleni. Na działce dewelopera jest jest wyjątkowo mało. 
Trawniki w odwrocie? Nie mają szans na przeżycie.
   Na działce nie znalazłem też żadnych nowych nasadzeń, można za to znaleźć całą masę kostki polbrukowej i ogrodzony - zapewne dla wybranych - zielony trawnik.  


Ogrodzony trawnik i garaże dla wybranych - brama otwierana na pilota.
Masa polbruku. Czy konieczna w takiej ilości?
   W mojej opinii sam budynek nie jest też przyjazny dla jego mieszkańców. Żeby dotrzeć do swojego mieszkania trzeba pokonać wysokie schody, dla kobiety z wózkiem to już jednak problem.

Wysokie wejście dla mieszkańców i szereg garaży.


   Na powyższych zdjęciach widać, jak bardzo inwestor traci cenny teren, nie dość że wykłada duże ilości polbruku to na dodatek buduje szereg garaży, które spokojnie w takiej ilości zmieściłyby się pod budynkiem. A pozostałe w ten sposób miejsce można by było zagospodarować w znacznie bardziej przyjemny dla mieszkańców sposób, np. trawę, drzewa i ławki.

Brak miejsca dla pieszych.
    Inwestor w żadnym stopniu nie liczy się z potrzebami pieszych. W miejscu gdzie powinien być chodnik, jest przejazd dla samochodów. A już w tej chwili widać, że zmotoryzowani nie mają żadnych oporów, żeby wykorzystać sytuację. Czemu nie zaparkować pod samym wejściem do sklepu? Deweloper nie znalazł też miejsca na parking rowerowy, a szkoda, bo w ten sposób propaguje niezdrowy styl życia.
   
   Pozostała do wyjaśnienia ostatnia kwestia, czy miasto wybudowało parking inwestorowi. Osobiście nie będę odpowiadał na to pytanie. Zwrócę jednak uwagę na pewien fakt.


Różnica w kolorze polbruku wyznacza granice działek - inwestora i miasta.
    Ktokolwiek budując sobie dom staje przed koniecznością ogrodzenia działki. Jednak nie wielu z nas ma problem z tym, żeby zdecydować się na przejście lub furtkę do sąsiada - najczęściej taka po prostu nie powstaje. Jak było w przypadku Miasta i inwestora widać na powyższym zdjęciu, gdzie działające w zgodzie podmioty zdecydowały się na przejazd na własne działki...   W związku z tym, że w ubiegłym roku nie przyznano nagrody w ramach kategorii "Inwestycja roku", presja na przyznanie nagrody z pewnością było duże. Szkoda jednak, że nagrodę dostała tak kontrowersyjna inwestycja. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda zgłosić się większą ilość kandydatur, a kapituła odda część swoich kompetencji w ręce mieszkańców miasta, którzy własnymi głosami wybiorą np. "Platynowego Żubra" spośród wszystkich zgłoszeń w ramach konkursu. 

   Już w tej chwili mogę zgłosić swoją kandydaturę - nowy budynek Miejskiego Domu Kultury - który w znaczący sposób poszerzył ofertę kulturalną w mieście.