czwartek, 29 marca 2012

Statystycznie... nie jest dobrze.

   Koniec pierwszego kwartału każdego roku to czas na podsumowania. Główny Urząd Statystyczny w tym okresie publikuje wiele ciekawych informacji. W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić najświeższe dane dotyczące województwa podlaskiego w zakresie bezrobocia.

   GUS przygotował dane dotyczące bezrobocia dla wszystkich 379 powiatów w Polsce. Zestawienie zbiorcze dla całych województw przedstawia poniższa mapka.

Źródło: GUS
   Województwo podlaskie znajduje się między województwami o najmniejszym i największym bezrobociu, ale bezrobocie na poziomie 15% to jednak wartość powyżej średniej krajowej, która wynosi na koniec lutego br. 13,5%. 
   Przyjrzyjmy się jednak szczegółowym danym dotyczącym naszego województwa.


Nr Powiaty  Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach Stopa bezrobocia  (do aktywnych zawodowo) w % Miejsce w województwie podlaskim Miejsce w kraju
1 Augustowski 4,4 20,1 15 274
2 Białostocki 8,7 18,6 13 249
3 Bielski 2,3 10,1 2 55
4 Grajewski 4,4 23,7 17 322
5 Hajnowski 2,2 12,6 5 110
6 Kolneński 3,3 19,9 14 272
7 Łomżyński 2,6 13,6 9 133
8 m. Białystok 16,9 13,3 6 127
9 m. Łomża 4,1 17,2 11 224
10 m. Suwałki 3,9 13,5 8 132
11 Moniecki 2,1 13,4 7 128
12 Sejneński 1,9 20,9 16 283
13 Siemiatycki 1,8 10,7 3 65
14 Sokólski 5 17,6 12 227
15 Suwalski 1,5 11,1 4 75
16 Wysokomazowiecki 2,5 9,3 1 40
17 Zambrowski 3 17 10 220

Podregion białostocki 30,6 15,1


Podregion łomżyński 21,9 13,5


Podregion suwalski 18,3 16,9


WOJ. PODLASKIE 70,8 15


   Bezrobocie w wynosi od 9,3% w powiecie wysokomazowieckim do 23,7% w powiecie grajewskim. Powiat zambrowski z bezrobociem na poziomie 17% plasuje się na 10 miejscu w województwie podlaskim i na 220 miejscu wśród powiatów w ramach całego kraju. Wydaje się, że nie jest aż tak źle, ale czy na pewno?
   Według danych na koniec 2010 roku w powiecie zambrowskim bezrobotnych było 2,5 tys. a stopa bezrobocia wynosiła 14,7%. Przyjrzyjmy się danym szczegółowym dla całego województwa.


 Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (koniec 2010)  Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (koniec II 2012) Przyrost bezrobotnych w tysiącach
Augustowski 4,0 4,4 0,4
Białostocki 8,1 8,7 0,6
Bielski 2,1 2,3 0,2
Grajewski 4,2 4,4 0,2
Hajnowski 2,1 2,2 0,1
Kolneński 3,1 3,3 0,2
Łomżyński 2,2 2,6 0,4
m. Białystok 15,2 16,9 1,7
m. Łomża 3,7 4,1 0,4
m. Suwałki 3,4 3,9 0,5
Moniecki 1,8 2,1 0,3
Sejneński 1,7 1,9 0,2
Siemiatycki 1,6 1,8 0,2
Sokólski 4,6 5 0,4
Suwalski 1,3 1,5 0,2
Wysokomazowiecki 2,1 2,5 0,4
Zambrowski 2,5 3 0,5
Podregion białostocki 27,9 30,6 2,7
Podregion łomżyński 19,3 21,9 2,6
Podregion suwalski 16,5 18,3 1,8
WOJ. PODLASKIE 63,8 70,8 7,0

   Przyrost liczby bezrobotnych w przeciągu 14 miesięcy wyniósł ok. 500 osób. Jest to 20% wartości dla całego podregionu łomżyńskiego w którym pracę straciło w tym samym czasie w sumie 2,6 tys. osób. Bardziej niepokojące dane przedstawia jednak poniższa tabela.


Stopa bezrobocia  (do aktywnych zawodowo) w % (koniec 2010) Stopa bezrobocia  (do aktywnych zawodowo) w % (koniec II 2012) Przyros stopy bezrobocia
Augustowski 18,7 20,1 1,4
Białostocki 17,6 18,6 1,0
Bielski 9,6 10,1 0,5
Grajewski 23,1 23,7 0,6
Hajnowski 12,1 12,6 0,5
Kolneński 18,9 19,9 1,0
Łomżyński 11,6 13,6 2,0
m. Białystok 12,3 13,3 1,0
m. Łomża 15,8 17,2 1,4
m. Suwałki 12,2 13,5 1,3
Moniecki 12,0 13,4 1,4
Sejneński 18,9 20,9 2,0
Siemiatycki 9,4 10,7 1,3
Sokólski 16,5 17,6 1,1
Suwalski 9,7 11,1 1,4
Wysokomazowiecki 8,0 9,3 1,3
Zambrowski 14,7 17 2,3
Podregion białostocki 14,1 15,1 1,0
Podregion łomżyński 12,2 13,5 1,3
Podregion suwalski 15,6 16,9 1,3
WOJ. PODLASKIE 13,8 15 1,2

   Powyższe zestawienie pokazuje, że w naszym powiecie jest najwyższy dynamizm wzrostu bezrobocia. W powiecie zambrowskim stopa bezrobocia w ciągu ostatnich 14 miesięcy wzrosła o 2,3% i było to najwięcej w województwie. Podobnie wysokie wartości zanotowane zostały w powiecie łomżyńskim i sejneńskim. Należy podkreślić, że wartość osiągnięta w naszym powiecie jest prawie dwa razy większa niż średnia dla całego województwa.
    Czy jest więc tak różowo jak twierdzą nasze władze samorządowe? Czy możemy sobie pozwolić na utratę jakichkolwiek miejsc pracy? Czy nie powinniśmy zacząć walczyć o inwestorów?
   Wkrótce kolejny wpis dotyczący danych statystycznych. Zapraszam.
  
  
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz