środa, 22 lutego 2012

Wzorujmy się na lepszych od siebie.

   W paru poprzednich postach wspominałem jak ważne jest w obecnych czasach korzystanie z nowoczesnych rozwiązań w pozyskiwaniu inwestorów, w tym, chciałbym pokazać, że pewne sprawy można prowadzić inaczej - lepiej dla petentów Urzędu Miasta.
   W ostatnich dniach ukazała się na portalu miasta informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej terenów położonych w rejonie ulic: Aleja Wojska Polskiego, Obrońców Zambrowa, Armii Krajowej [link].
    Warto zwrócić uwagę, że powyższy zapis nie daje dokładnego określenia obszaru jakiego będzie dotyczył projekt. Zgodnie z poniższą mapą, północną granicę obszaru stanowi ul. kpt. Raginisa, a nie została ona uwzględniona w informacji dot. zmiany planu.   

Link do mapy
   Problem powyższy można w sposób banalny rozwiązać, wystarczy do ogłoszenia zamieszczonego na portalu miejskim dodać schematyczny plan obszaru jakiego dotyczy planowana zmiana. Z pewnością nie będzie to pracochłonnym zajęciem, a znacznie ułatwi zorientowanie się jakiego terenu dotyczy zmiana planu.
   Warto zwrócić uwagę, że inne miasta idą o krok dalej. W celu usprawnienia procesu zapoznawania się z dokumentami planistycznymi przez zainteresowanych, zamieszczają na stronach internetowych wersje elektroniczne dokumentów. Np. na stronie internetowej Miasta Kraków [link] można znaleźć wszystkie wyłożone do publicznego wglądu projekty planów. Miasto zamieszcza wszystkie dokumenty poczynając od ogłoszenia wraz załącznikiem graficznym (tj. wspomniany wyżej schematyczny plan określający granicę opracowania), poprzez projekt planu a na prognozie oddziaływania na środowisko kończąc. Jednym słowem komplet dokumentów w jednym miejscu.
   Działanie Miasta Kraków pozwala zaoszczędzić wiele czasu nie tylko petentom, którzy chcąc zapoznać się z planowanymi zmianami muszą stawić się osobiście w godzinach pracy w Urzędzie, ale też urzędnikom, którzy nie muszą poświęcać czasu petentom w celu wykładania projektów zmian w planie miejscowym. We wciąż przyśpieszającym świecie warto zadbać o wspólne interesy, uproszczać życie i pozwolić nam wszystkim na dobrą organizacje ograniczonego przecież czasu.
   Pozostaje jednak zadać na koniec pytanie, czy brak dokumentów w wersjach elektronicznych to jedynie wygoda urzędników czy też jest to celowe działanie? Trudność znalezienia jakichkolwiek szczegółowych dokumentów planistycznych na stronie Urzędu Miasta w Zambrowie jest co najmniej zastanawiająca. Mi osobiście nie udało się znaleźć ani obowiązujących miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania ani studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zambrowa.
   Wzorujmy się więc na lepszych od siebie... oto dwa przykłady: 
Miasto Kraków:
i sposób drugi, znacznie prostszy, ale jakże skuteczny - dla odmiany u naszego najbliższego sąsiada:
Miasto Łomża:
 
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz