środa, 15 lutego 2012

Historie zaklęte w mapach

   Zmiany w naszym otoczeniu następują z roku na rok. W zasięgu ludzkiej pamięci jest ich wiele, część pozostaje jedynie w pamięci nielicznych a wraz z ich odejściem zanika całkowicie.
   Zmiany w zabudowie można odczytać ze starych zdjęć lub map porównując je ze stanem obecnym. Dostępność archiwalnych materiałów o Zambrowie nie jest jednak duża. Wiele cennych materiałów zaginęło lub zostało zniszczonych podczas zawieruchy wojennej. Najłatwiej znaleźć przedruki materiałów w książkach lub w czasopismach. Wraz z rozwojem technologii informatycznych zwykli ludzie otrzymali możliwości wcześniej zarezerwowane jedynie dla wybranych. Takim źródłem jest portal www.geoportal.gov.pl
   Na portalu tym można znaleźć ciekawe informacje w formie materiałów kartograficznych, np:
- granice gmin, powiatów i województw,
- granice działek, ich numery i obrysy budynków,
- rzeźbę terenu,
- mapy topograficzne,
- ortofotomapy satelitarne,
- skany map topograficznych.
   Przeglądając mapę z danymi o charakterze katastralnym można na terenie Zambrowa znaleźć wiele ciekawych pozostałości, które ukryte są w przebiegu granic poszczególnych działek. Mimo, że nie widoczne już w terenie po ich wyszukaniu pokazują bliższą lub dalszą historię.
  W serii artykułów chciałbym przedstawić kilka z nich. Będą one związane m.in. z nieistniejącą już ulicą w centrum miasta, starym przebiegiem ulic i rzeki Jabłonki. Czytelników zapraszam zaś do zgłaszania kolejnych przykładów.


   W najbliższym czasie zapraszam do lektury pierwszego artykułu, który będzie związany z  powyżej zamieszczoną ryciną. Przedstawia ona układ urbanistyczny Zambrowa z roku 1895, znajdującą się w zbiorach Archiwum Państwowego w Białymstoku Odział w Łomży, opublikowaną również w książce Krzysztofa Sychowicza "Zambrów na przestrzeni wieków". Wprawne oko czytelnika odnajdzie na poniższym rysunku różnice w stosunku do stanu obecnego...
 
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz