wtorek, 9 kwietnia 2013

Uwaga na wodę!

    W związku z ukazaniem się w dniu wczorajszym komunikatu wydanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, zwracam się do wszystkich o rozpowszechnienie poniższej informacji.

Komunikat Nr 4 dotyczący pogorszenia jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zambrowie, powiat zambrowski

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje o pogorszeniu jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zambrowie, powiat zambrowski.
Woda z wyżej wymienionego wodociągu nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie w dniu 08.04.2013r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi i zobowiązał administratora wodociągu do podjęcia działań w celu poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie zobowiązał administratora wodociągu do powiadomienia odbiorców wody o zaistniałej sytuacji.
Woda z niniejszego wodociągu przeznaczona do spożycia i  przygotowywania żywności może być używana wyłącznie po przegotowaniu.
Wodociąg zaopatruje: 25 710 mieszkańców.
Dostarcza wodę do miejscowości: Zambrów, Nagórki Jabłoń, Pstrągi Gniewoty, Sędziuje, Klimasze,  Stare Krajewo, Tabędz, Nowe Zakrzewo, Zagroby Zakrzewo, Krajewo Ćwikły, Krajewo Borowe, Brzeźnica, Stare Zakrzewo, Śledzie, Konopki Jabłoń, Cieciorki Kolonia, Wola Zambrzycka, Wola Zambrowska, Długobórz Pierwszy, Długobórz Drugi.
W 2012 roku sprzedaż wody wyniosła 2 586 m3/d.
Link bezpośredni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz