niedziela, 24 czerwca 2012

Szklana pogoda...

   Deszczowa środa i czwartek wielu z nas dała się we znaki. Czas trwania opadów i ich intensywność była zaskakująca po okresie niemal letniej pogody. Na polach pojawiły się rozlewiska, pracownicze ogródki zostały zalane a woda powoli zaczęła spływać do rzeki. Jej poziom podniósł się znacznie, ale jak określić czy jest on wysoki czy też może bardzo wysoki? 
   Obserwując rzekę można określić np. na poniższym zdjęciu, że poziom wody w Zalewie wyniósł 2,6 m.


    Mając historyczne zdjęcia można posłużyć się porównaniem ich ze zdjęciami aktualnymi. Poniżej przedstawiam fotografie wykonane w dniu 24 lutego i 22 czerwca bieżącego roku. W tych charakterystycznych miejscach łatwo jest porównać stany poziomu wody.
   Pierwsze miejsce to przejście pod mostem na ulicy Kościuszki. Warto zwrócić uwagę na fundamenty podpór mostu.
 
Zdjęcie nr 1 z dnia 24 lutego 2012 r.
 
Zdjęcie nr 2 z dnia 24 czerwca 2012 r.
   Kolejna para zdjęć przedstawia charakterystyczny wylot kanalizacji deszczowej tuż poniżej tamy na Jabłonce. W miejscu tym można odczytać także wcześniejsze stany poziomu wody. Łatwo jest tu określić, że w czerwcu był wyższy od tego z lutego.

Zdjęcie nr 3 z dnia 22 lutego 2012 r.

Zdjęcie nr 4 z dnia 24 lutego 2012 r.

    Kolejne fotografie przedstawiają kaskadę wody wypływającą z Zalewu.

Zdjęcie nr 5 z dnia 22 lutego 2012 r.

Zdjęcie nr 6 z dnia 24 lutego 2012 r.
    Ostatnia para zdjęć przedstawia terasę zalewową wypełnioną wodą.

Zdjęcie nr 7 z dnia 24 lutego 2012 r.

Zdjęcie nr 8 z dnia 22 czerwca 2012 r.
   Więcej zdjęć oraz filmik można znaleźć na profilu facebook-a Zambrowiacy.
   Przy okazji intensywnych opadów warto jest zajrzeć na portal Pogodynka.pl, który jest oficjalnym  serwisem informacyjnym Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej. Można tam znaleźć wiele ciekawych bieżących informacji o pogodzie.
   Pierwsza mapa przedstawia wielkość opadów. Zgodnie z legendą poniżej mapy niemal na wszystkich stacjach pomiarowych nie zanotowano żadnych opadów. Oczywiście w chwili gdy nad danym miejscem przechodzą opady, widoczne na mapie niebieskie kropki zmieniają swoją barwę zgodnie z poniższą legendą.

Rysunek nr 1. Zlewnia rzeki Narwi - stacje metrologiczne.

Rysunek nr 2. Legenda dla mapy prezentującej wyniki pomiaru wysokości opadu atmosferycznego.


   Opis na portalu pogodynka.pl powyższej mapy jest następujący:
Prezentacja Operacyjnych Danych Systemu Telemetrii jest to prezentacja wyników pomiaru wysokości opadu atmosferycznego na stacjach meteorologicznych wyposażonych w aparaturę automatyczną z telemetrycznym przekazem danych. Dane są prezentowane na podkładach mapowych z lokalizacją stacji pomiarowych bazującą na warstwie MPHP (Mapa Podziału Hydrograficznego Polski). Po wybraniu odpowiedniej zlewni lub dorzecza oraz kliknięciu na niej kursorem, a następnie wybraniu interesującej stacji meteorologicznej otrzymamy tabelaryczne zestawienie ostatnich pomiarów. 
    Efektem opadów jest podniesienie się poziomu wody. Na poniższej mapie można zobaczyć charakterystyczne stany wody. Pod obrazkiem zamieściłem stosowną legendę.

Rysunek nr 3. Zlewnia rzeki Narwi - stacje hydrologiczne.

Rysunek nr 4. Legenda do mapy prezentującej wyniki pomiaru stanu wody.

   Opis na portalu pogodynka.pl powyższej mapy jest następujący:

Prezentacja Operacyjnych Danych Systemu Telemetrii jest to prezentacja wyników pomiaru stanu wody na stacjach hydrologicznych wyposażonych w aparaturę automatyczną z telemetrycznym przekazem danych. Dane są prezentowane na podkładach mapowych z lokalizacją stacji pomiarowych bazującą na warstwie MPHP (Mapa Podziału Hydrograficznego Polski). Po wybraniu odpowiedniej zlewni lub dorzecza oraz kliknięciu na niej kursorem, a następnie wybraniu interesującej stacji hydrologicznej otrzymamy tabelaryczne zestawienie ostatnich pomiarów oraz graficzną prezentację ich przebiegu.

   Powyższe mapy zostały przygotowane w dniu 23 czerwca, czyli dzień po intensywnych opadach. Natomiast na poniższych mapach widać rozkład dobowej sumy opadów dla deszczowej środy i czwartku. Widać na niej, że w dniu 20 czerwca w okolicy Zambrowa spadło od 30 do 50 mm na jeden metr kwadratowy.Rysunek nr 5. Rozkład dobowej sumy opadów - 20.06.2012 r.

   W kolejnym dniu, czyli 21 czerwca w Zambrowie zanotowano opad w wysokości od 10 do 20 mm.

Rysunek nr 6. Rozkład dobowej sumy opadów - 21.06.2012 r.

   Czy w takim razie opad takiej wielkości jest wysoki? Poniżej przedstawiam tabelę ze średnimi miesięcznymi i rocznymi sumami opadów atmosferycznych (mm) dla stacji Białystok i Warszawa (1971-2000).

Tabela nr 1.

Stacja I II III IV V VI
Białystok 29 24 31 39 52 71
Warszawa 22 22 28 35 51 71
Stacja VII VIII IX X XI XII Rok
Białystok 86 63 57 46 40 39 577
Warszawa 73 59 49 38 36 35 519

   Nas interesuje miesiąc czerwiec, w którym średnia wieloletnia suma opadów atmosferycznych wynosi 71 mm. Czy w takim razie da się sprawdzić ile deszczu spadło w ostatnich deszczowych dniach? Jest to możliwe, ale niestety nie można tego sprawdzić dokładnie dla miasta Zambrowa, gdyż nie ma u nas automatycznej stacji pomiarowej. Najbliższa taka stacja znajduje się na rzece Gać tuż przy jej ujściu do Narwi.
   Szczegółowe dane z tej stacji pomiarowej przedstawiam poniżej. Tabele przedstawiają dane o różnym stanie agregacji. Opad jest mierzony w skali 10 minut, 1 godziny i poszczególnych dni.

Rysunek nr 7. Dane szczegółowe ze stacji Gać.

Rysunek nr 8. Dane szczegółowe ze stacji Gać.

   Sumując dane z dwóch deszczowych dni można obliczyć, że spadło w ciągu nich ok. 35 mm deszczu. Porównując ten wynik ze średnią wieloletnia suma opadów atmosferycznych dla np. Białegostoku, która wynosi 71 mm możemy dojść do wniosku, że w ciągu dwóch dni spadła połowa średniej wieloletniej dla miesiąca czerwca. 
   Poniżej zamieszczam wykresy zawierające dane ze stacji na rzece Gać. Widać na nich w jaki sposób rósł poziom wody w kolejnych godzinach.

Rysunek nr 9. Wykres na podstawie danych szczegółowych - stacja Gać.
 
Rysunek nr 10. Wykres na podstawie danych szczegółowych - stacja Gać.
   Ze szczegółowych danych zawartych w poniższych tabelach można odczytać, że przed opadami w rzece Gać wysokość wody wynosiła 216 cm. 

Tabela nr 2. Dane szczegółowe ze stacji Gać.
Tabela nr 3. Dane szczegółowe ze stacji Gać.
   Na koniec zamieszczam wykres z powyższej stacji z dnia dzisiejszego. Maksymalny poziom wody w rzece Gać został osiągnięty w dniu 22 czerwca o godz. 18:00. Zanotowany został wówczas stan 374 cm. Łatwo więc obliczyć, że poziomo wody zmienił się o ponad 150 cm.

Rysunek nr 11. Wykres na podstawie danych szczegółowych - stacja Gać.
   Na portalu pogodynka.pl znajduje się wiele innych ciekawych informacji. Pojawiają się one systematycznie ilustrując na bieżąco zmieniające się warunki pogodowe. Kolejny wpis przygotuję, jeśli warunki te będą w jakiś sposób wyjątkowe i warte do opisu na blogu.
   Na koniec zdjęcia z 7 lipca 2011 r.
Zdjęcie nr 9.

Zdjęcie nr 10.

Zdjęcie nr 11.

Zdjęcie nr 12.

   Jak widać lato w ubiegłym roku było bardzo deszczowe...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz