wtorek, 3 grudnia 2013

Lista inwestycji na 2014 rok

   Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Zambrów można zobaczyć projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Zawiera ona m.in. zakres rzeczowy planowanych zadań inwestycyjnych na przyszły rok. 
   W budżecie na rok 2014 wydatki majątkowe wyniosą 7.766.364,00 zł co będzie stanowiło 13,6% wydatków ogółem.

   Planowane wydatki będą następujące:

I. Drogi publiczne gminne (2 460 000,00 zł)

1. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na "Przebudowę podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrowa - etap I - ul. Papieża Jana Pawła II" - 360 000,00 zł.
2. Budowa ul. Wiśniowej wraz z drogą wewnętrzną - 1 200 000,00 zł
3. Budowa ul. Nadrzecznej i Brzozowej - 600 000,00 zł
4. Budowa ul. Rolniczej - 270 000,00 zł
5. Projekty techniczne nowych zadań, w tym ul. Krajewskiego - 30 000,00 zł

II. Gospodarka mieszkaniowa (2 800 000,00 zł)

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki na zakup budynku przy Al. Wojska Polskiego 25 po Banku BGŻ - II rata) - 600 000,00 zł.
2. Pozostała działalność
a) Budowa budynku komunalnego - 1 700 000,00 zł
b) Zagospodarowanie terenu Aleja Wojska Polskiego 44, 46, 4 (?) - 500 000,00 zł

III. Administracja publiczna (45 364,00 zł)

Wkład własny zadania pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cześć II, administracja samorządowa".

IV. Ochrona zdrowia (50 000,00 zł)

Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o. na zakup sprzętu.

V. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (690 000,00 zł).

1. Utrzymanie zielenie w miastach - 400 000,00 zł.
a) Zagospodarowanie terenu przy poczcie przy ul. Kościuszki.
b) Zagospodarowanie terenu przy kościele Św. Trójcy przy ul. Kościuszki.
2. Budowa parkingu na ul. Cmentarnej - 150 000,00 zł
3. Ciąg pieszy nad zalewem - 100 000,00 zł
4. Projekt techniczny trasy narto-rolkowej wzdłuż rzeki Jabłonki od Księżego Lasku do ul. Polowej i koncepcji budowy arboretum - 40 000,00 zł

VI. Kultura fizyczna i sport (1 721 000,00 zł)

1. Budowa i modernizacja stadionu miejskiego - II etap - 1 600 000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji Pływalni Miejskiej - 60 000,00 zł
3. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Pływalni - odkurzacz basenowy - 11 000,00 zł
4. Zakup maszyny do konserwacji "Orlików" i boiska bocznego na stadionie - 50 000,00 zł.

Szczegółowy opis inwestycji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta pod następującym adresem:
  
   Ostateczną listę inwestycji poznamy zapewne 30 grudnia 2013 r., kiedy odbędzie się  ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta.
  

1 komentarz:

  1. Prawie 2 miliony na sport w mieście emerytów...

    OdpowiedzUsuń