czwartek, 14 marca 2013

Doceń powiat zambrowski...

   W dniu dzisiejszym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło badania rozwoju społecznego Polski. Ministerstwo wspólnie z ONZ stworzyło nowatorski sposób pomiaru na poziomie lokalnym. Poprzez nowy wskaźnik poznaliśmy mapę rozwoju społecznego Polski. Z raportu można m.in. dowiedzieć się, w którym powiecie i województwie żyje się najlepiej.


   LHDI - tak został nazwany wskaźnik - obejmuje pomiar na podstawie trzech kategorii danych:
1. Zdrowia: oczekiwana dalsza długość trwania życia noworodka, zagregowany współczynnik zgonów na nowotwory i choroby serca,
2. Edukacji: odsetek dzieci w edukacji przedszkolnej (przedział wiekowy 3–4 lata), średnia z wyników egzaminu gimnazjalnego (tylko dla części matematyczno-przyrodniczej),
3. Zamożności: średni poziom zamożności mieszkańców.

   Jak wypada w ogólnopolskim zestawieniu powiat zambrowski? Otóż nadspodziewanie dobrze. Warto zapoznać się ze szczegółami. Poniższa tabela przedstawia miejsce poszczególnych powiatów w latach od 2007 do 2010.Powiat
2010
2009
2008
2007
Białystok
13
12
13
12
Łomża
40
38
43
50
Suwałki
63
70
64
70
Białostocki
134
142
145
161
Zambrowski
189
220
186
192
Augustowski
200
196
183
170
Bielski
292
256
236
244
Wysokomazowiecki
295
326
345
347
Hajnowski
298
259
201
243
Siemiatycki
309
342
305
320
Grajewski
315
308
302
306
Sejneński
320
299
333
343
Sokólski
348
328
323
326
Moniecki
369
371
373
374
Kolneński
374
377
375
378
Łomżyński
376
378
378
379
Suwalski
379
379
377
376
Ostrołęka
48
32
91
40
Ostrowski
290
261
249
265
Ostrołęcki
361
359
343
362

   Okazuje się wiec, że zajmujemy od wielu już lat 5 miejsce w naszym województwie, a pomijając miasta na prawach powiatu zajmujemy miejsce 2. Warto zwrócić uwagę na wysoką pozycję Miasta Białystok, najniższą w zastawieniu pozycję powiatu suwalskiego oraz trzecią od końca zestawienia pozycję powiatu łomżyńskiego.
   Inny pogląd na sytuację naszego powiatu daje kolejna tabela, przedstawiająca zmianę pozycji między rokiem 2007 i 2010.Powiat
2010-2007
Wysokomazowiecki
-52
Białostocki
-27
Sejneński
-23
Siemiatycki
-11
Łomża
-10
Suwałki
-7
Moniecki
-5
Kolneński
-4
Zambrowski
-3
Łomżyński
-3
Białystok
1
Suwalski
3
Grajewski
9
Sokólski
22
Augustowski
30
Bielski
48
Hajnowski
55
Ostrołęka
-1
Ostrołęcki
8
Ostrowski
25


   Powiat zambrowski zanotował poprawę o trzy pozycje, natomiast największy w naszym województwie przeskok pozycji odnotował powiat wysokomazowiecki - o 52 pozycje, biorąc pod uwagę że w zestawieniu jest 379 powiatów należy uznać to za bardzo dobry wynik.
   Kolejna tabela przedstawia szczegółowe wartości wskaźników:


Powiat
LHDI
HI
EI
HI
Białystok
68,1
86,84
84,02
43,29
Łomża
57,09
82,61
68,84
32,72
Suwałki
52,46
87,11
51,37
32,27
Białostocki
42,7
61,9
49,5
25,4
Zambrowski
38,42
64,55
42,2
20,83
Augustowski
37,79
61,94
47,17
18,48
Bielski
32,05
36,23
36,81
24,69
Wysokomazowiecki
31,83
50,59
34,51
18,47
Hajnowski
31,75
23,48
46,88
29,08
Siemiatycki
30,87
43,37
46,07
14,72
Grajewski
30,72
63,41
37,97
12,05
Sejneński
30,49
53,43
34,33
15,45
Sokólski
28,26
44,32
33,81
15,06
Moniecki
23,31
53,11
33,64
7,09
Kolneński
20,47
66,39
25
5,16
Łomżyński
18,69
57,26
16,82
6,78
Suwalski
17,24
54,53
6,89
13,65
Ostrołęka
56,16
74,19
55,71
42,85
Ostrowski
32,26
45,34
31,47
23,53
Ostrołęcki
25,28
51,31
23,55
13,36

Opis skrótów:
LHDI – Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego
HI – Wskaźnik Zdrowia
EI – Wskaźnik Edukacji
WI – Wskaźnik Zamożności

   W powyższej tabeli zasługuje na uwagę wskaźnik zdrowia dla powiatu zambrowskiego, który jest niemal najwyższy spośród powiatów ziemskich (wyższy jest jedynie w powiecie kolneńskim).
   Ostatnia tabela przedstawia kolejne ciekawe wskaźniki:Powiat
LHDIPI
HIPI
EIPI
LEIPI
Białystok
41,84
64,06
36,53
31,31
Suwałki
33,81
48,04
25,94
31,03
Łomża
32,89
59,71
22,97
25,95
Sejneński
32,34
27,51
40,52
30,36
Hajnowski
29,84
35,88
32,68
22,66
Augustowski
29,48
24,43
38
27,59
Bielski
25,56
29,04
27,71
20,75
Grajewski
25,18
25,57
29,6
21,1
Moniecki
24,23
19,95
31,09
22,95
Kolneński
24,18
19,01
32
23,23
Siemiatycki
23,61
19,96
31,26
21,1
Wysokomazowiecki
23,57
21,73
29,32
20,55
Sokólski
22,59
22,99
26,94
18,61
Białostocki
22,17
19,63
29,29
18,96
Zambrowski
19,3
19
23,16
16,34
Suwalski
16,72
6,35
35,07
21,01
Łomżyński
9,48
1,11
35,91
21,4


Opis skrótów:
LHDIPI – nakłady publiczne na wymiary rozwoju społecznego
HIPI- Wskaźnik Nakładów Zdrowotnych
EIPI- – Wskaźnik Nakładów Edukacyjnych
LEIPI – Wskaźnik Wydatków Lokalnych

   Biorąc pod uwagę wcześniejsze wskaźniki jest dla mnie dużym zaskoczeniem pozycja - trzecia od końca - jaką notuje powiat zambrowski dla wskaźników nakładów publicznych. Czy ktoś ma pomysł na wyjaśnienie tej sytuacji?

   Przy okazji warto wspomnieć, że hasłem promocyjnym miasta Zambrów jest "Doceń Zambrów" - okazuje się, że całkiem trafnie...

   Pełen raport można znaleźć pod następującym linkiem:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/strony/MRR_wspolnie_z_ONZ_stworzylo_nowatorski_sposob_badania_rozwoju_spolecznego_Polski_130313.aspx

  
  
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz